Karta weterana

Nazwisko: YOUNGA de LENIE
Imię #1: Jerzy
Imię #2: Janusz
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 19 luty 1899
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

mjr dypl.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Grupa Operacyjna gen. Knolla-Kownackiego
Funkcja na 1 września 1939: oficer operacyjny
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 1961
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 19 II 1899. Uczęszczał do gimnazjum. W WP od XI 1918. Ukończył kurs szkoły podchorążych artylerii. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Za męstwo i odwagę na polu walki odznaczony VM kl. 5. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. art. z starszeństwem od 1 VI 19199. Służył w 4 dak w Suwałkach. Awansowany do stopnia kpt. st. st. art. 1 I 1928. Do 1930 d-ca baterii. W okresie XI 1930-X 1932 studiował w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie uzyskując dyplom oficera dypl. Następnie był m. in. oficerem art. w sztabie DOK VII w Poznaniu. Awansowany do stopnia mjr sł. st. art. 1 I 1936. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku oficera operacyjnego w GO „Knolla” gen. E. Knolla –Kownackiego w skaldzie Armii „Poznań”. Uczestnik walk nad Bzurą, potem w walkach odwrotowych w kierunku Warszawy. Brał udział w walkach z Niemcami na przedpolach Warszawy, potem w obronie Warszawy. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Po uwolnieniu z niewoli w 1945 powraca do kraju.
Zmarł w 1961.
Odznaczony: VM kl. 5, KW, ZKZ.
Roczniki oficerskie 1923, 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983;
W. Chocianowicz. W 50-lecie powstania WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=571
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 464.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 346.

Zdjęcie główne - Bauer P., Polak B., Armia „Poznań” 1939, Poznań 1987.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2013-09-02 12:43:53 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze