Karta poległego

Nazwisko: WOŹNICZAK
Imię #1: Kazimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef
Imię matki: Michalina
Nazwisko rodowe matki: Kaminiecka
Data urodzenia: 2 marzec 1906
Miejsce urodzenia: Białożewin, pow. Żnin
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Maria Woźniczak
Dzieci:
Ostatni adres: Bydgoszcz, ul. Wiejska 87/6
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: robotnik
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Bydgoszcz
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: baon ON Bydgoszcz
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 27 VIII 1939 - w stopniu szer. zmobilizowany przez PKU Bydgoszcz do baonu ON "Bydgoszcz"
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci: nieznane
Przyczyna śmierci: zaginiony
Okoliczności śmierci: nieznane
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W 1946 r. Maria Woźniczak, żona Pawła, wniosła w Obwodowym Urzędzie Inwalidzkim w Bydgoszczy podanie o uznanie męża za zaginionego bez własnej winy na froncie i w czasie działań wojennych i przyznanie zaopatrzenia po nim (nr sprawy 3/111/46).
Źródła: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu, Urząd Stanu Cywilnego Żnin-Wieś [Standesamt Znin Land], seria 2, Akta stanu cywilnego - pierwopisy, podseria 1, Akta urodzeń, sygn. 97, akt nr 27/1906.

Badania genealogiczne (Urszula Borchardt).

Ogłoszenia władz administracyjnych, "Monitor Polski", 1947, nr 63, s. 3.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2019-08-05 01:06:54 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze