Karta poległego

Nazwisko: UŁASZYN
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Włodzimierz
Imię matki: Kazimiera
Nazwisko rodowe matki: Głębocka
Data urodzenia: 24 czerwiec 1905 [1]
Miejsce urodzenia: Połoweńczyk, pow. Lipowiec (Rosja)
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek:
Dzieci: Róża Ułaszyn
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: urzędnik P.Z.Kr.
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Poznań-Miasto
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 58 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu w III batalionie 58 pp
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Tułowice
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: gm. Tułowice
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym: książeczka oficerska, karta przydz. wojsk., nieśmiertelnik
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Jan Ułaszyn urodził się 24 czerwca 1905 r. w Połoweńczyku, pow. Lipowiec w Rosji jako syn Włodzimierza i Kazimiery z Głębockich. Ukończył szkołę średnią. Służbę wojskową odbywał w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr VII Śremie. Po odbyciu ćwiczeń wojskowych został awansowany na stopień podporucznika rezerwy piechoty ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1932 r. i przydziałem mobilizacyjnym do 58 pułku piechoty w Poznaniu. Ewidencyjnie podlegał PKU Poznań-Miasto. W kampanii wrześniowej 1939 r. wziął udział na stanowisku dowódcy plutonu w III batalionie 58 pp 14 Dywizji Piechoty armii „Poznań”. Walczył nad Bzurą. Poległ w walce 18 września 1939 r. w Tułowicach.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 254 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 7893, Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na terenie gm.: Tułowice, [Sochaczew], [1946] (rękopis), poz. 100 (dalej: B.Inf., sygn. 7893).

Tradycja rodzinna.

Ułaszyn Jan - , ppor. rez. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=571 [dostęp: 05. 11. 2010.] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi: 1) Miejsce urodzenia: Połoweńczyk, pow. Lipowiec (tradycja rodzinna); Ponieńczyk, pow. Lipowiec (B.Inf., sygn. 7893);
Przypisy: [1] a) 24 czerwca 1905 (źródło: tradycja rodzinna; Stankiewicze.com); b) 1905 (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2013-11-01 02:10:17 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze