Karta poległego

Nazwisko: SZYBCZYŃSKI
Imię #1: Jan
Imię #2: Kazimierz
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 29 sierpień 1914
Miejsce urodzenia: Gorzyce, pow. Żnin
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 8 kompanii w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: 68 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 8 kompanii w III batalionie
Przebieg służby wojskowej: # 1933-1934 - na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty 15 Dywizji Piechoty przy 62 pułku piechoty w Bydgoszczy;
# 1934-1936 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej;
# 15 X 1936 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 68 pułku piechoty we Wrześni;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (XI 1966, pośmiertnie za całokształt walk w kampanii 1939 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 68 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 16 IX - na czele wsparcia 6 baterii 17 pal w boju z niemieckimi czołgami pod Ruszkami;
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Brochów [1]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Zginął o zmroku 17 września 1939 r. podczas przeprawy przez Bzurę w Brochowie resztek rozbitych oddziałów 17 Dywizji Piechoty (Głowacki 1969, s. 95-96; IPMS, sygn. B.I.36/F).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji: 13-15 luty 1951
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B 10, rząd IX, grób 12
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Jan Kazimierz Szybczyński urodził się 29 sierpnia 1914 roku w Gorzycach w powiecie Żnin. W latach 1933-1934 odbywał służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty 15 Dywizji Piechoty przy 62 pułku piechoty w Bydgoszczy, zaś w latach 1934-1936 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. 15 października 1936 roku został promowany na stopień podporucznika służby stałej piechoty z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 8 kompanii w III batalionie w 68 pułku piechoty we Wrześni. W kampanii 1939 roku dowodził 8 kompanią macierzystego pułku w składzie 17 Dywizji Piechoty armii "Poznań". Uczestniczył m.in. w walkach nad Bzurą. 16 września dowodził wsparciem 6 baterii 17 pułku artylerii lekkiej w zwycięskim boju z niemieckimi czołgami pod Ruszkami. Poległ 17 września podczas przeprawy przez Bzurę w Brochowie.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 223 (dalej: KPŻP).

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Relacje z Kampanii 1939 roku, sygn. B.I.36/F, 17 DP, Artyleria: 17 pal, 17 dac, 17 bat. art. plot., poz. 5, k. 35-36 (dalej: IPMS, sygn. B.I.36/F).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 85, 95-56, 117, 139, Aneks 1 - s. 146, Aneks 2 - s. 162, Aneks 4 - s. 177 (dalej: Głowacki 1969).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 384 (dalej: Głowacki 1985).

Szybczyński Jan Kazimierz - , ppor. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=569 [dostęp: 20 V 2012] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Brochów (źródło: KPŻP; IPMS, sygn. B.I.36/F; Głowacki 1969; Głowacki 1985); b) błędnie: "w Rochowie" (źródło: Stankiewicze.com);
Ostatnie zmiany: 2017-10-14 00:55:04 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze