Karta poległego

Nazwisko: SZTURMA
Imię #1: Jan [1]
Imię #2: [2]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

plut. pchor.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK [3]
Jednostka: 14 p. uł. [4]
Funkcja na 1 września 1939: zastępca dowódcy 3 plutonu w szwadronie ckm
Przydział po 1 września 1939: 14 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: zastępca dowódcy 3 plutonu w szwadronie ckm
Przebieg służby wojskowej: 1938-1939 - w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu (XIII rocznik)
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (nr 12708, pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 p. uł.; 17 września - wyróżnił się w walkach pod Górkami;
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sieraków [5]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 218 (dalej: KPŻP).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 306 (dalej: Abraham 1990).

Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, s. 85, 112, Aneks 1 - s. 175, Aneks 2 - s. 177, Aneks 3 - s. 183 (dalej: Rozdżestwieński 2008).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Jan (źródło: KPŻP); b) Stanisław (źródło: Abraham 1990); c) Marian (źródło: Rozdżestwieński 2008);
[2] a) Witold (źródło: Rozdżestwieński 2008); b) brak danych (źródło: KPŻP; Abraham 1990);
[3] a) Podolska BK (źródło: Abraham 1990; Rozdżestwieński 2008); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[4] a) 14 p. uł. (źródło: Abraham 1990; Rozdżestwieński 2008); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[5] a) Sieraków (źródło: KPŻP); b) pod Wólką Węglową (źródło: Rozdżestwieński 2008) - jak wspominał swój udział w tzw. szarży pod Wólką Węglową ppor. Jan Serwatowski, dowódca 6 samodz. plutonu km Podolskiej BK: "Ruszyłem koniem na przód i wpadłem na dróżkę leśną na której zobaczyłem dzielnego pchor. Szturmę prowadzącego cekaemy. Cwałując wpadłem na drogę pod lasem, biegnącą równolegle do jakichś zabudowań. Las oddzielały od wsi torfiaste łąki, które obramowywał po obu stronach pas gruntów uprawnych. Z wsią łączyła las wąska grobla przecięta pośrodku wodnistym rowem, nad któym był mały mostek. Skręciłem koniem na groblę. Przed sobą miałem wieś. Po lewej stronie widziałem łąkę, a po prawej słaniały się kępy drzew liściastych, preawdopodobnie były to olchy. Na łące z lewej strony cwałowali harcownicy w hełmach francuskich, ubrani w tym dniu w płaszcze. Dużo koni biegło luzem. Widać było również pieszych biegnących w kierunku zabudowań. Z lewego końca wsi strzelały niemieckie karabiny maszynowe i z tego kierunku padały również pociski wybuchające na łące. Obejrzałem się do tyłu i zobaczyłem pchor. Szturmę wjeżdżającego na łąkę. Był to ostatni raz kiedy widziałem go żywego. Byliśmy od siebie oddzieleni ułanami, wśród których zobaczyłem swojego luzaka. Nie dojechali do końca - obaj polegli" (cyt. za: Rozdżestwieński 2008, s. 112);
Ostatnie zmiany: 2014-01-06 16:10:37 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze