Karta poległego

Nazwisko: SPITZER
Imię #1: Berta
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: doktor
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: cywil,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci: gm. Bąków
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: gm. Bąków
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zduny, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr 29
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Zdunach
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego, Łowicz, 16 II 1946 (maszynopis), s. 10-11.

Urząd Gminy Zduny, Wykaz imienny pochowanych żołnierzy i osób cywilnych poległych we wrześniu 1939 roku, Cmentarz w Zdunach - 31 kwater żołnierskich, Zał. Nr 3 (maszynopis).

Uwagi: Zachodzi prawdopodobieństwo tożsamości pochowanej z osobą dr Berty Spitzer, niemieckiej lekarki z Budzynia w Wielkopolsce, znanej z organizowania w swoim mieszkaniu bezpośrednio przed wybuchem wojny tajnych spotkań niemieckich dywersantów, która internowana przez władze polskie w ramach wprowadzonego na terenach przygranicznych tzw. "elaboratu unieruchomienia", miała zaginąć podczas konwojowania w głąb Polski. Por. W. L. Janiszewski, Peplinski i inni (2) - Tragedie w Budzyniu, http://www.dzienniknowy.pl/aktualnosci/pokaz/8450.dhtml.
Ostatnie zmiany: 2015-03-21 21:52:12 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Dr Berta Spitzer upamiętniona na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Zdunach. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Dr Berta Spitzer upamiętniona na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Zdunach. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).

Komentarze

Uprzejmie informuję o podjęciu działań w sprawie uzupełnienia i wyjaśnienia biogramu. Proszę również wszystkich mających pełne i sprawdzone informacje o kontakt z redakcją. Pozdrawiam.

dodany przez: Saluda, 2011-04-06