Karta poległego

Nazwisko: SOBEK
Imię #1: Seweryn
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 10 grudzień 1915 [1]
Miejsce urodzenia: Obrzycko
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

sierż. [2]
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 58 pp [3]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Laski
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: "Z mamy relacji wiem że został zastrzelony przez snajpera wroga strzałem w serce, o czym świadczy przestrzelona książeczka oszczędnościowa. Dokumenty zawsze nosił w kieszeni po lewej, na piersi. Wiele lat temu ślady krwi były bardzo rozległe" (Piotr Jagła, krewny pochowanego).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym: depozyt PCK nr 347: legitymacja osobista, Premiowana Książeczka Oszczędnościowa Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie seria VI grupa A
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 168 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Piotr Jagła, krewny pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 10 grudnia 1915 (źródło: archiwum rodzinne); b) 1915 (źródło: KPŻP);
[2] a) sierż., dosłownie: Feldwebel (źródło: archiwum rodzinne); b) strz. (źródło: KPŻP);
[3] a) 58 pp (źródło: archiwum rodzinne); b) brak danych (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2019-09-09 22:22:06 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Pismo z 24 listopada 1942 r. Pełnomocnika Niemieckiego Czerwonego Krzyża na Generalne Gubernatorstwo do Melchiora Sobka ws. śmierci Seweryna Sobka (dok. ze zb. rodzinnych).Depozyt nr 347 Polskiego Czerwonego Krzyża zawierający dokumenty odnalezione przy ekshumacji zwłok Seweryna Sobka (pamiątka ze zb. rodzinnych).Depozyt nr 347 Polskiego Czerwonego Krzyża zawierający dokumenty odnalezione przy ekshumacji zwłok Seweryna Sobka (pamiątka ze zb. rodzinnych).Legitymacja osobista Seweryna Sobka odnaleziona przy ekshumacji jego zwłok (dok. ze zb. rodzinnych).Przestrzelona niemieckim pociskiem Premiowana Książeczka Oszczędnościowa Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie należąca do Seweryna Sobka i odnaleziona przy ekshumacji jego zwłok (dok. ze zb. rodzinnych).Seweryn Sobek jako podoficer 58 pułku piechoty w Poznaniu (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze