Karta poległego

Nazwisko: SŁUPCZYŃSKI
Imię #1: Aleksander
Imię #2: Alojzy
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Eustachewicz
Data urodzenia: 14 czerwiec 1892
Miejsce urodzenia: Wiszniów
Rodzeństwo: Teofila Koszyk, August, Helena Deregowska, Janina De Lorme
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Helena zd. Zielinska
Dzieci: Lidia,
Aleksander-Roman,
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: prawnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Inne
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppłk
Przydział na 1 września 1939: 16 DP
Jednostka: 16 pal
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: Służbę wojskową odbywał w armii austriackiej, gdzie ukończył oficerską szkołę rezerwy artylerii. Od XI 1918 w WP. Brał udział w stopniu por. wojnie polsko-ukraińskiej XI 1918-III 1919. Po wojnie zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. art. z starszeństwem od 1 VI 1919 służył w 5 pap we Lwowie, gdzie dowodził baterią. Przeniesiony ok. 1926 do 16 pap w Grudziądzu, gdzie był d-cą baterii, a od 1928 p. o. d-cy II dywizjonu. Awansowany do stopnia mjr 1 I 1930. Po ukończeniu kursu dla d-ców pułków zostaje awansowany 19 III 1938 do stopnia ppłk sł. st. art. i mianowany d-cą 16 pal.
Odznaczenia: KW
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: Od 1 – 3 IX 1939 bierze udział w walkach z Niemcami w rejonie Grudziądza, potem w walkach odwrotowych. W dniach od 11 -18 IX 1939 uczestniczy w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Janówek
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Janówek
Data ekshumacji: luty 1952
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 164

Roczniki oficerskie 1924,1928,1932;

R. rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;

L. Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939. Lublin 1969;

Cmentarz Komunalny Powązki. Dawny wojskowy w Warszawie. W-wa 1989.
Uwagi: Po ukończeniu gimnazjum studiował na Wydziale Prawa UJK we Lwowie uzyskując dyplom mgr praw.
Ostatnie zmiany: 2010-12-25 16:52:37 przez ulecka | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

SŁUPCZYŃSKI Aleksander Alojzy

Komentarze