Karta weterana

Nazwisko: SKRZYDŁO
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: oficer łączności
Przydział po 1 września 1939: Głowacki 1969: w obronie Warszawy - 56 pp
Funkcja po 1 września 1939: Głowacki 1969: w obronie Warszawy - dowódca kompanii w 3 batalionie
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 109, 113, 121/122, Aneks 1 - s. 144, Aneks 4 - s. 176 s. 187 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 109: " 19 września. […]. Dowództwo 68 pułku piechoty objął mjr Stanisław Culic; 1 batalionem dowodził por. Franciszek Hybza, 2 batalionem – kpt. Walenty Fagasiński, 3 batalionem – por. Władysław Skrzydło. W szeregach byli m. in. oficerowie: kpt. Lucjan Jankowski, kpt. Aleksander Salwa, kpt. Julian Judziński, por. Marian Duczmal, por. Lucjan Gmachowski, por. rez. Franciszek Podemski, ppor. Jerzy Lewandowski, ppor. Bogdan Ginter, ppor. Stanisław Czernicki, ppor. Kazimierz Nowak, ppor. rez. Roman Roszak, ppor. rez. Stefan Czarliński, ppor. rez. Józef Kaczmarek.”

Głowacki 1969, s. 113: " 21 września. [...]. Około godziny 13.00 we wsi Janówek, na przednim skraju obrony 68 pułku piechoty, ukazały się dwa czołgi, w jednym z nich przybył parlamentariusz z tłumaczem. O godzinie 13.50 z polecenia dowódcy przeprowadził z nimi rozmowę kpt. Lucjan Jankowski w obecności por. W. Skrzydły i ppor. S. Czernickiego. Niemcy zażądali natychmiastowego poddania się polskich oddziałów walczących w lasach, grożąc w razie stawiania dalszego oporu zniszczeniem oddziałów huraganowym ogniem lotnictwa i artylerii.”

Głowacki 1969, s. 121/122: " 20 – 27 września. […]. W 3 batalionie 56 pp dowódcą kompanii był por. Władysław Skrzydło, w tejże kompanii jako dowódcy plutonów: ppor. rez. inż. Bogdan Karol Hirszowski i ppor. rez. Roman Kochaniewicz.”
Ostatnie zmiany: 2012-06-21 08:37:18 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze