Karta poległego

Nazwisko: RZYMOWSKI
Imię #1: Zbigniew
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 luty 1901
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 55 pp
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki 1969: dowódca 9 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: - Jako oficer służył w 35 pp.;
- Awans na porucznika ze starszeństwem z dn. 1 VII 1923r.;
- Przeniesiony do 3. Batalionu Strzelców(3 bs)-[Batalion Manewrowy] w Rembertowie.;
- przydział mobilizacyjny do 55 pp.;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Balków, pow. łęczycki
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Tum, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Tablica pamiątkowa w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu w miejscowości Tum;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - „Rocznik Oficerski 1923”, MSW, Warszawa, s. 227, 460.;

- „Rocznik Oficerski 1932”, B.P. MSW, Warszawa, s. 99, 623.;

- „Wykaz żołnierzy WP poległych w 1939r./124/ w Bitwie nad Bzurą – pochowanych na kwaterach cmentarza w miejscowości Tum.”(otrzymany z Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty), s. 8.;

- Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 102 (dalej: Głowacki 1969).

- Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1983, s. 467.
Uwagi: - W „Wykazie żołnierzy WP poległych w 1939r./124/ w Bitwie nad Bzurą..." nazwisko: "RZYMKOWSKI" oraz data ur.: "17. 01. 1901.;
Ostatnie zmiany: 2012-05-13 06:46:45 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpt. Zbigniew Rzymowski - Tablica pamiątkowa w obrębie kwatery wojennej - cmentarz parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Królowej i św. Aleksego w Tumie. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)

Komentarze