Karta weterana

Nazwisko: RZEŹNIK
Imię #1: Henryk
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 9 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 96, Aneks 1 - s. 146, Aneks 4 - s. 177, s. 206 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 146: "17 IX 1939r. ranny."

Głowacki 1969, s. 96: " Dnia 17 września polegli w Budach Starych: Czesław Falak - dowódca kompanii przeciwpancernej 68 pp, st. sierż. Franciszek Kempski i plut. Franciszek Hyla; w Marysinie ppor. rez. Edmund Pawlak - adiutant 3 dywizjonu 17 pal. Ranni zostali: por. rez. Jan Jasiński - dowódca batalionu marszowego 68 pp (ranny koło Juliopola, obie nogi przestrzelone, zmarł z ran w szpitalu w szpitalu w Łodzi 11 listopada 1939r.), ppor. Stanisław Czernicki i ppor. Władysław Janowski - dowódca 3 kompanii oraz ppor. rez. Henryk Rzeźnik - dowódca 9 kompanii."
Ostatnie zmiany: 2012-06-27 15:08:51 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze