Karta poległego

Nazwisko: ROŻEK
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Stanisław (ur. 1873, robotnik)
Imię matki: Stanisława (ur. 1880)
Nazwisko rodowe matki: Orpel
Data urodzenia: 12 sierpień 1910 [1]
Miejsce urodzenia: Witaszyce
Rodzeństwo: NN brat (1909-1909), Józef (1913-1914), Władysław (ur. 1915), Gertruda (ur. 1919)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Helena Fechner (poślubiona 1936, Jarocin)
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: ślusarz
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Marysin [3]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Mistrzewice Nowe, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna tablica epitafijna kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Mistrzewicach Nowych (imię w formie: "S.")
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Uznany za zmarłego na mocy Postanowienia Sądu Grodzkiego w Jarocinie z 4 grudnia 1947 r., sygn. akt III Zg. 109/46.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 125 (dalej: KPŻP).

Jajor J., Księga pamięci ofiar ziemi jarocińskiej w II wojnie światowej, Kalisz 2009, s. 124 (dalej: Jajor 2009).

Archiwum Państwowe w Kaliszu, Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski, seria 2, Akta urodzeń, sygn. 219, akt nr 307/1910 (dalej: AP Kalisz).

Stefan Rożek, [w:] Christian Michel ORPEL's Family Tree, http://gw.geneanet.org/orpel?iz=19&n=rozek&oc=0&p= stefan [dostęp: 15 VIII 2017] (dalej: Geneanet.org).

Badania genealogiczne (Christian Michel Orpel).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 12 sierpnia 1910 (źródło: Jajor 2009; AP Kalisz; Geneanet.org); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) 18 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 15 września 1939 (źródło: Jajor 2009; AP Kalisz, wzmianka marginalna);
[3] a) Marysin (źródło: KPŻP); b) pod Marysinem (źródło: Jajor 2009);
Ostatnie zmiany: 2017-08-17 14:24:35 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Stefan Rożek upamiętniony na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Mistrzewicach Nowych (fot. Marcin Prengowski).

Komentarze