Karta poległego

Nazwisko: RĘBIASZ [1]
Imię #1: Ignacy
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Kasper
Imię matki: Tekla
Nazwisko rodowe matki: Papież
Data urodzenia: 13 lipiec 1911
Miejsce urodzenia: Bartkowa, pow. Nowy Sącz
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Łucja zd. Gronek (ślub w 1938 r. w Poznaniu)
Dzieci:
Ostatni adres: Jarocin
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 4 kompanii II batalionu
Przydział po 1 września 1939: 68 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 4 kompanii II batalionu
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 68 pp
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Gawłów [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: "2 batalion 68 pułku piechoty z plutonem artylerii piechoty wyruszył o godzinie 2.00 z dworu Ruszki do Adamowej Góry i o świcie w lesie kolo m. Karwowo zluzowały batalion z 56 pp, który odszedł przez Juliopol do Białej Góry. Natychmiast potem 2 batalion 68 pp przeszedł do natarcia na Kistki; gdy batalion wyszedł na 200-300 m z lasu, natarcie utknęło w ogniu broni maszynowej i artylerii niemieckiej. Został ranny i zaginął por. Ignacy Rębiasz - dowódca 4 kompanii" (Głowacki 1969, s. 92).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ignacy Rębiasz urodził się 13 lipca 1911 roku w Bartkowej w powiecie Nowy Sącz jako syn rolnika Kaspra Rębiasza i Tekli zd. Papież. W okresie międzywojennym mieszkał w Jarocinie. Podjął służbę wojskową w stacjonującym w tym mieście II batalionie 68 pułku piechoty. W 1938 roku w Poznaniu pojął za żonę Łucję zd. Gronek. W wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku wziął udział na stanowisku dowódcy 4 kompanii II batalionu 68 pp. Walczył z wrogiem na szlaku bojowym 68 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą. Poległ 17 września w Gawłowie pod Sochaczewem.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W 1946 r. Łucja Rębiasz wniosła do Starostwa Powiatowego Poznańskiego sprawę Nr In. 14/75 o uznanie męża za zaginionego i przyznanie zaopatrzenia inwalidzkiego po nim (M.P.). W dniu 27 czerwca 1947 r. na mocy Postanowienia Sądu Grodzkiego w Jarocinie Nr III Zg. 48/47 Ignacy Rębiasz został uznany za zmarłego (Jajor 2009, s. 121).
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 115 (dalej: KPŻP).

Ogłoszenia władz administracyjnych, "Monitor Polski", R. XXV, 1946, Nr 66, s. 5 - KE-939 (dalej: M. P.).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 92, 102, Aneks 1 - s. 145, Aneks 2 - s. 162, Aneks 3 - s. 173, Aneks 4 - s. 177 (dalej: Głowacki 1969).

Jajor J., Księga pamięci ofiar ziemi jarocińskiej w II wojnie światowej, Kalisz 2009, s. 120-121 (dalej: Jajor 2009).

Uwagi: 1) Miejsce urodzenia: Bartkowa, pow. Nowy Sącz (M. P.), Bartkunia, pow. Nowy Sącz (Jajor 2009);
Przypisy: [1] a) RĘBIASZ (źródło: KPŻP; M. P.; Głowacki 1969); b) RĘBIARZ (źródło: Jajor 2009);
[2] a) Gawłów (źródło: KPŻP); b) koło Adamowej Góry (źródło: Głowacki 1969, Aneks 1 - s. 145, Aneks 2 - s. 162); c) "w lesie pod Karwową koło Adamowej Góry" (źródło: Jajor 2009) - ze zniekształconą nazwą m. Karwowo;
Ostatnie zmiany: 2014-02-25 20:29:29 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze