Karta poległego

Nazwisko: PODSKARBI
Imię #1: Edmund
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki 1969: dowódca plutonu konnego w kompanii zwiadu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Modlna
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: Głowacki, s. 59: " O godzinie 11.00 1 batalion 68 pp zdobył Modlną, a w godzinę później 2 batalion 69 pp [...] zdobył drugą niemiecką pozycję obronną na północnym skraju lasu. Jednocześnie 1 batalion 68 pp opanował wzgórze 158 i przyległy las od strony wschodniej, a 3 batalion 69 pp - wieś Sokolniki. W walkach tych polegli: por. Stanisław Kaszowski - dowódca plutonu przeciwgazowego 69 pp oraz ppor. rez. Henryk Podskarbi - dowódca plutonu konnego 69 pp."
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Modlna, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Nr mogiły 106
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939r.: cmentarz parafialny w Modlnej, gm. Ozorków, pow. Zgierz, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 174 - poz. 96.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 59, Aneks 1 - s. 146, Aneks 2 - s. 164, Aneks 3 - s. 170, Aneks 4 - s. 179 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-05-22 06:06:21 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze