Karta weterana

Nazwisko: PIESTRZYŃSKI
Imię #1: Klemens
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Apolonia
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 16 październik 1897
Miejsce urodzenia: Łódź
Rodzeństwo: Eugeniusz, Helena (po mężu Karoń), Barbara (po mężu Janik), Jadwiga (po mężu Grabowska)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Natalia (z d. Cianciara)
Dzieci: Lechosław, Stefan
Ostatni adres: Bytom, ul. Wrocławska 38/5
Narodowość: polska
Wykształcenie: zawodowe
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: dowódca kompanii piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: armia "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca batalionu szturmowego w dowództwie armii
Przebieg służby wojskowej: # od XI 1918 - w Wojsku Polskim;
# 1919-1920 - na wojnie polsko-bolszewickiej, następnie jako podoficer zawodowy;
# 1922-1924 - w Oficerskiej Szkole dla Podoficerów w Bydgoszczy;
# z dniem 31 VIII 1924 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 75 pułku piechoty w Chorzowie;
# z dniem 31 VIII 1926 - awansowany na stopień por. sł. st. piech., następnie na różnych stanowiskach w 75 pp;
# z dniem 1 I 1936 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech. i przeniesiony na stanowisko dowódcy kompanii w Szkole Podoficerskiej dla Małoletnich Nr 2 w Śremie;
# 1937-1939 - na stanowisku dowódcy 2 kompanii szkolnej;
# VIII 1939 - ewakuowany wraz ze szkołą do Warszawy;
Odznaczenia: Medal Niepodległości
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: obrona Warszawy
Data śmierci: 17 styczeń 1976
Miejsce śmierci: Bytom
Obecne miejsce spoczynku: Żarki
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 217, 287, indeks nazwisk - s. 444.

Rómmel J., Za honor i Ojczyznę. Wspomnienia dowódcy armii "Łódź" i "Warszawa", Warszawa 1958.

Tradycja rodzinna (Wojciech Piestrzyński-Cieślik).

Piestrzyński Klemens - , kpt. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=570 [dostęp: 29 I 2012].

Uwagi: Po kapitulacji Warszawy został wzięty do niewoli niemieckiej i był więziony m.in. w Oflagu II C Woldenberg.
Ostatnie zmiany: 2020-01-29 00:33:20 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze