Karta weterana

Nazwisko: PAWŁOWSKI
Imię #1: Władysław
Imię #2: Jan
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 13 czerwiec 1897
Miejsce urodzenia: Jedlicze
Rodzeństwo: Leon Pawłowski
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Regina (z d. Świderska)
Dzieci: Zbigniew
Ostatni adres: Słupsk, ul. Michała Mostnika 14/7 [1965]
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu ON

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: baon ON Kcynia
Funkcja na 1 września 1939: dowódca batalionu
Przydział po 1 września 1939: część 72 pp w składzie armii "Warszawa" (obrona Modlina, odcinek "Pomiechówek")
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I batalionu; dowódca części pułku (od 19 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 1 VI 1921 - odnotowany w stopniu por. piech. w służbie czynnej z przydziałem do 44 pułku piechoty;
# 1923 - odnotowany w stopniu por. rez. piech. (zatrzymany w służbie czynnej) ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 2587.) i przydziałem do 44 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1919 r. (lokata 9.) i przydziałem do 44 pp;
# z dniem 1 I 1928 - promowany na stopień kpt. sł. st. piech.;
# 1928 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 345.) i przydziałem do 61 pułku piechoty w Bydgoszczy;
# 1930 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 321./1833.) i przydziałem do 61 pp;
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 298.) i przydziałem do 61 pp;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 283./1441.) i przydziałem do 61 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 262./1277.) i przydziałem do 61 pp;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Francuski Medal Pamiątkowy Wielkiej Wojny (Médaille Commémorative Française de la Grande Guerre), Medal Międzysojuszniczy (Médaille Interalliée)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z baonem ON "Kcynia", następnie z częścią 72 pp w składzie armii "Warszawa" (w obronie Modlina)
Data śmierci: 10 styczeń 1965
Miejsce śmierci: Słupsk
Obecne miejsce spoczynku: Słupsk. Stary Cmentarz, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: sektor 13, rząd 19, grób 7
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica epitafijna grobu rodzinnego na Starym Cmentarzu w Słupsku
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.21 r., Warszawa 1921, spis alfabetyczny - s. 810.

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 255, 510.

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 235, 388.

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 75, 228.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 9, s. 116.

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 69, 589.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 69.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 66.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 279, 362, indeks nazwisk - s. 443.

Tradycja rodzinna (Katarzyna Pawłowska, wnuczka weterana).

Śp. Władysław Pawłowski, [w:] Cmentarze komunalne w Słupsku, https://slupsk.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=19335 [dostęp: 21 IX 2022].

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2022-09-21 23:59:21 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Jan Pawłowski (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze