Karta poległego

Nazwisko: OCH
Imię #1: Feliks
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: Cybul
Data urodzenia: 25 sierpień 1912 [1]
Miejsce urodzenia: Talczyn, par. Kock
Rodzeństwo: ośmioro (starsi)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Natalia Gródka
Dzieci: Stefan (1938-1999)
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Odwody Naczelnego Wodza
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 5 DP
Jednostka: 26 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa Falenica
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Złotej Jesieni, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. Wieczerzy Pańskiej w Warszawie Aleksandrowie, ul. Złotej Jesieni
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 27 (dalej: KPŻP).

Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kocku, sygn. 35/1842/0/2.4/147, Księga urodzeń, małżeństw i zgonów, 1912, Urodzenia, akt nr 419 (dalej: ASC par. Kock).

Tradycja rodzinna / badania genealogiczne (Andrzej Dębowski).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych danych dot. żołnierza odnotowanego wśród pochowanych w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Warszawie Aleksandrowie (przede wszystkim daty i miejsca urodzenia czy imion rodziców) jego identyfikacja w oparciu o dane z tradycji rodzinnej i rodzinnego drzewa genealogicznego wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) 25 sierpnia 1912 (źródło: ASC par. Kock); b) brak danych (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2020-11-11 22:32:03 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Metryka urodzenia Feliksa Ocha sporządzona 26 sierpnia 1912 r. w parafii rzymskokatolickiej w Kocku (Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kocku, sygn. 35/1842/0/2.4/147, Księga urodzeń, małżeństw i zgonów, 1912, Urodzenia, akt nr 419).Strz. Feliks Och upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. Wieczerzy Pańskiej w Warszawie Aleksandrowie, ul. Złotej Jesieni. Stan z dn. 3 sierpnia 2005 r. (fot. udostępnił: Andrzej Dębowski).Strz. Feliks Och upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. Wieczerzy Pańskiej w Warszawie Aleksandrowie, ul. Złotej Jesieni. Stan z dn. 5 listopada 2016 r. (fot. Tomasz Karolak).

Komentarze