Karta poległego

Nazwisko: NOCULAK [1]
Imię #1: Roch
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Pelagia
Dzieci: Pelagia, Leokadia, Józef, Anna, Roch
Ostatni adres: Ostrzeszów, ul. Piastowska
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Ostrów Poznański
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

wachm.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 14 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Krępa, gm. Domaniewice, pow. Łowicz [3]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Krępa
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Domaniewice, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach
Przedmioty znalezione przy pochowanym: legitymacja osobista
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 17 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego, oprac. Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, 26 II 1946 r. (odpis, maszynopis), 42-43 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Tradycja rodzinna (Malwina Walczak).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych danych dot. żołnierza pochowanego na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach (przede wszystkim daty i miejsca urodzenia czy przydziału wojskowego) jego identyfikacja w oparciu o informacje z tradycji rodzinnej wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) NOCULAK (źródło: B.Inf., sygn. 6062); b) błędnie: NOMULAK (źródło: KPŻP);
[2] a) 14 września 1939 (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 6062);
[3] a) Krępa, gm. Domaniewice, pow. Łowicz (źródło: B.Inf., sygn. 6062); b) Domaniewice (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2020-12-14 00:47:01 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Wachm. Roch Noculak upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach. Stan z dn. 20 września 2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze