Karta weterana

Nazwisko: NAPIERAŁA
Imię #1: Edmund
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Franciszka
Nazwisko rodowe matki: Hoffmann
Data urodzenia: 20 lipiec 1915
Miejsce urodzenia: Herne (Westfalia, Niemcy)
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Agnieszka
Dzieci: Eleonora (1947-2018), Bernadeta (1962-1996), Maria
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: kolejarz
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 58 pp
Funkcja na 1 września 1939: celowniczy rkm
Przydział po 1 września 1939: 58 pp
Funkcja po 1 września 1939: celowniczy rkm
Przebieg służby wojskowej: # 24 III 1938 - wcielony do 58 pułku piechoty w Poznaniu (zasadnicza służba wojskowa)
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 58 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 17 IX - ranny (przestrzał lewego kolana i prawej łydki); 18 IX-7 X - leczony w szpitalu wojennym nr 802 w Giżycach, po czym wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci: 1977
Miejsce śmierci: Cibórz
Obecne miejsce spoczynku: Łagów, cmentarz parafialny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: tablica epitafijna grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Łagowie
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Sławomir Milejski, wnuk weterana).
Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej został osadzony jako jeniec wojenny w Stalagu III B Fürstenberg, w którym przebywał do 1942 r., kiedy przeniesiono go na status cywilnego robotnika przymusowego.
Ostatnie zmiany: 2020-12-27 22:56:55 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Zaświadczenie o okresie leczenia rannego strz. Edmunda Napierały w szpitalu wojennym nr 802 w Giżycach wystawione 7 października 1939 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Książeczka wojskowa Edmunda Napierały wydana po zakończeniu II wojny światowej przez Wojskową Komendę Rejonową nr 1 R.K.U. Rzepin, s. 2-3 (dok. ze zb. rodzinnych).Książeczka wojskowa Edmunda Napierały wydana po zakończeniu II wojny światowej przez Wojskową Komendę Rejonową nr 1 R.K.U. Rzepin, s. 6-7 (dok. ze zb. rodzinnych).Zaświadczenie o okresie leczenia rannego strz. Edmunda Napierały w szpitalu wojennym nr 802 w Giżycach wystawione 7 października 1939 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Zaświadczenie o pobycie rannego strz. Edmunda Napierały w szpitalu wojennym w Giżycach (dok. ze zb. rodzinnych).Książeczka pracy (Arbeitsbuch Für Ausländer) Edmunda Napierały jako cywilnego robotnika przymusowego w Nemczech wydana w 1942 r. (dok. ze b. rodzinnych).Książeczka pracy (Arbeitsbuch Für Ausländer) Edmunda Napierały jako cywilnego robotnika przymusowego w Niemczech wydana w 1942 r. (dok. ze b. rodzinnych).Karta pracy (Arbeitskarte) Edmunda Napierały jako cywilnego robotnika przymusowego w Niemczech wydana w 1942 r. (dok. ze b. rodzinnych).Pismo Jednostki Wojskowej nr 2786/1 do Edmunda Napierały z 31 stycznia 1950 r. ws. wydania zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej do 1939 r. (dok. ze zb. rodzinnych). Edmund Napierała (z prawej) w towarzystwie kolegi z wojska, 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Strz. Edmund Napierała (stoi czwarty z lewej) w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej w 58 pułku piechoty, 1939 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Strz. Edmund Napierała (trzeci z prawej) w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej w 58 pułku piechoty, 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Strz. Edmund Napierała (z prawej) w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej w 58 pułku piechoty, 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Strz. Edmund Napierała w gronie znajomych, 27 sierpnia 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Edmund Napierała jako cywilny robotnik przymusowy w III Rzeszy, 1942 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Edmund Napierała z żoną Agnieszką i córkami, lata 60. XX w. (fot. ze zb. rodzinnych).Edmund Napierała z żoną Agnieszką, lata 60. XX w. (fot. ze zb. rodzinnych).Edmund Napierała jako kolejarz Polskich Kolei Państwowych, po 1945 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Edmund Napierała jako cywilny robotnik przymusowy w III Rzeszy, 1942 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Edmund Napierała jako cywilny robotnik przymusowy w III Rzeszy, 1942 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Karta pracy (Arbeitskarte) Edmunda Napierały jako cywilnego robotnika przymusowego w III Rzeszy wystawiona 31 stycznia 1944 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Awers karty kwitowej (Quittungskarte) Edmunda Napierały jako cywilnego robotnika przymusowego w III Rzeszy wystawionej 30 maja 1944 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Rewers karty kwitowej (Quittungskarte) Edmunda Napierały jako cywilnego robotnika przymusowego w III Rzeszy wystawionej 30 maja 1944 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Opinia dwóch świadków o zachowaniu się Edmunda napierały w czasie okupacji niemieckiej potwierdzona przez Wójta Gminy Łagów (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja Edmunda Napierały jako członka Związku Bojowników o Wolność i Demokrację wydana 23 lutego 1976 r. przez Zarząd Okręgu Zielona Góra (dok. ze zb. rodzinnych).Grób rodzinny na cmentarzu parafialnym w Łagowie - miejsce spoczynku Edmunda napierały. Stan z dn. 24 grudnia 2019 r. (fot. udostępnił: Sławomir Milejski).

Komentarze