Karta poległego

Nazwisko: MUSZKIETA
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 21 luty 1912
Miejsce urodzenia: Brenno, pow. Leszno
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Stefania
Dzieci:
Ostatni adres: Lutówko, pow. Sępolno, nadleśnictwo (od 1935)
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: leśnik
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: podleśniczy w Nadleśnictwie Lutówko

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Obrona Narodowa
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: Jednostki pozadywizyjne Armii Pomorze
Jednostka: baon ON Tuchola
Funkcja na 1 września 1939: podoficer w 3 kompanii "Sępolno"
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # przed 25 VIII 1934 - w 55 pułku piechoty (zasadnicza służba wojskowa);
Odznaczenia: odznaka pamiątkowa 55 pułku piechoty (nr 3405, 25 VIII 1934 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z baonem ON "Tuchola"
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci:
Przyczyna śmierci: zaginiony
Okoliczności śmierci: nieznane
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu: nieznana
Upamiętniony: Nie
Forma upamiętnienia: brak
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: "Na 50% mogę powiedzieć, że walczył jeszcze nad Bzurą. Prawdopodobnie spotkał się pod Kutnem z bratem mojej babci. Babcia jednak powtarzała datę 13 września jako dzień śmierci dziadka, a to umiejscawia jego śmierć nad Bzurą. Mam także informację, którą mówi, że ktoś go widział przed przeprawą przez Wisłę i później już nie miał z nim kontaktu. To mogłoby sugerować, że zginął już 3 września w okolicach Świecia" (Wiesław Muszkieta, wnuk zaginionego).
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W 1946 r. Stefania Muszkieta, żona Władysława, wniosła o uznanie jego osoby za zaginioną w sprawie zaopatrzenia inwalidzkiego (sygn. akt In, 14/273/46).
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja / badania własne (zebr. Wiesław Muszkieta, wnuk zaginionego).

Ogłoszenia władz administracyjnych, "Monitor Polski", R. XXV, 1946, nr 69, s. 2.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2018-02-25 17:38:09 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Dyplom odznaki pamiątkowej 55 pułku piechoty wydany kpr. Władysławowi Muszkiecie 25 sierpnia 1934 r. (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze