Karta weterana

Nazwisko: MROCZKOWSKI
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: Piotr
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 29 czerwiec 1893
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, stan spoczynku
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: sztab armii
Funkcja na 1 września 1939: oficer Oddziału II sztabu Armii „Poznań”
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 29 VI 1893. W WP od XI 1918. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany po wojnie w stopniu por. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919 służył w 5 pp Leg. w Wilnie, potem w Oddziale II SG WP, a następnie w batalionie sztabowym MSWoj. w Warszawie. Awansowany do stopnia kpt. 1 I 1931. Po 1935 przeniesiony w stan spoczynku. Podczas kampanii wrześniowej 1939 bierze udział jako oficer Oddziału II sztabu Armii „Poznań”.
Odznaczony: KW.
Dalsze losy n/n.
Roczniki oficerskie 1924, 1932;
P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 344.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-12 19:29:56 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze