Karta poległego

Nazwisko: MOZOL
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 2 styczeń 1914
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

uł.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 14 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 1 listopad 1939
Miejsce śmierci: Łowicz
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łowicz, ul. Blich, kwatera wojenna [1]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennaj na cmentarzu katedralnym w Łowiczu, ul. Blich (data śmierci: "10 IX 1939")
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 491 (dalej: KPŻP).

Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, Aneks 2 - s. 181 (dalej: Rozdżestwieński 2008).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 38-KW Łowicz (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: Rozdżestwieński 2008);
Ostatnie zmiany: 2014-01-04 18:05:52 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tablica epitafijna w wydzielonej kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu katedralnym (d. kolegiackim), rzymskokatolickiej parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łowiczu. (fot. Zbigniew Adamas, dn. 12 IX 2009r.)

Komentarze