Karta weterana

Nazwisko: MORYSON
Imię #1: Walenty
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Walenty
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 18 listopad 1907
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 dac
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 12 VIII 1930 - IX 1931 - zasadnicza służba wojskowa (w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim - V kurs, 2 bateria - którą ukończył w stopniu tyt. kpr., po czym został wcielony do 7 pułku artylerii ciężkiej w Poznaniu; ewidencyjnie podlegał KRU Jarocin);
# 19 IX - 29 X 1932 - na ćwiczeniach żołnierzy rezerwy;
# 1933 - promowany na stopień ppor.;
# 25 VI - 21 VII 1934 - na ćwiczeniach żołnierzy rezerwy;
# 2-18 VIII 1937 - jw.;
# od 29 VIII 1939 - w 17 pułku artylerii lekkiej;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: czerwiec 2002
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 109, Aneks 1 - s. 154, indeks nazwisk - s. 202.

Łukasiak J., Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego, Pruszków 2000, s. 49, 231.

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Danuta Perzanowska, krewna weterana).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2015-07-02 00:53:00 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Zaświadczenie dot. przebiegu służby wojskowej Walentego Morysona wystawione przez Centralne Archiwum Wojskowe dn. 5 maja 1975 r. (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze