Karta poległego

Nazwisko: MONTEWSKI
Imię #1: Hieronim
Imię #2: Michał [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Rybicka
Data urodzenia: 28 wrzesień 1902 [2]
Miejsce urodzenia: Wilczak, pow. Bydgoszcz
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Wiktoria Montewska
Dzieci:
Ostatni adres: Bydgoszcz, ul. Dolina 55
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: szofer
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Bydgoszcz
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: baon ON Bydgoszcz
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: baon ON "Bydgoszcz"
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 25 VIII 1939 - w stopniu szer. zmobilizowany przez PKU Bydgoszcz do baonu ON "Bydgoszcz"
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z baonem ON "Bydgoszcz", m.in. w bitwie nad Bzurą; 18 IX - widziany po raz ostatni w rej. Iłowa
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci: nieznane
Przyczyna śmierci: zaginiony
Okoliczności śmierci: nieznane
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W 1946 r. Wiktoria Montewska, żona Hieronima, wniosła w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy podanie o uznanie męża za zaginionego bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych i przyznanie zaopatrzenia po nim (nr sprawy In. 2-372/46). W 1948 r. datę jego śmierci ustalono urzędowo na 17 września 1939 r. i zapisano w akcie zgonu sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego Bydgoszcz-miasto (nr 387/1948).
Źródła: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Urząd Stanu Cywilnego Wilczak, pow. Bydgoszcz [Standesamt Prinzenhöhe], seria 2, Akta stanu cywilnego - pierwopisy, podseria 1, Akta urodzeń, sygn. 91, akt nr 179/1902 (dalej: USC Wilczak).

Badania genealogiczne (Urszula Borchardt).

Ogłoszenia władz administracyjnych, "Monitor Polski", 1946, nr 83, s. 2 (dalej: M.P.).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Michał (źródło: USC Wilczak); b) brak danych (źródło: M.P.);
[2] a) 28 września 1902 (źródło: USC Wilczak); b) 28 października 1902 (źródło: M.P.);
Ostatnie zmiany: 2019-08-05 00:42:36 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze