Karta weterana

Nazwisko: MÜLLER
Imię #1: Karol
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Franciszek
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 20 wrzesień 1885
Miejsce urodzenia: w Zastawnem /pow. Brzeżany/
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Sztab Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: szef Służby Sprawiedliwości
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Order Odrodzenia Polski kl.V, Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: kwiecień 1940
Miejsce śmierci: w Charkowie
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 20 IX 1885 w Zastawnem pow. Brzeżany, syn Franciszka. W 1907 ukończył gimnazjum w Brzeżanach, a następnie w latach 1907-1912 studiował na Wydziale Prawa UJK we Lwowie, gdzie uzyskał dyplom mgr praw. Służbę wojskową odbywał w armii austriackiej, gdzie ukończył szkołe oficerską rezerwy. W 1914 wcielony do armii austriackiej brał udział w walkach na froncie rosyjskim i tam dostał się do niewoli rosyjskiej. Po zakończeniu wojny powraca do Lwowa. W XI 10918 internowany przez Ukraińców. Po uwolnieniu w 1919 służy w 40 pp, w którego szeregach brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu mjr z starszeństwem od 1 VI 1919. Następnie podprokurator przy VI Wojskowym Sądzie Okręgowym we Lwowie, potem po 1926 prokurator przy Wojskowym Sądzie Okręgowym nr VI we Lwowie. Awansowany do stopnia ppłk sł. st. w korpusie Oficerów Sądowych 1 I 1931. Od 1932 szef WSO VI we Lwowie. Awansowany do stopnia płk sł. st. 1 I 1936. Następnie sędzia Sadu Najwyższego w Warszawie. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku szefa służby sprawiedliwości Armii „Poznań”. Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 powrócił prawdopodobnie do Lwowa i tam aresztowany przez NKWD i osadzony w obozie w Starobielsku. Zamordowany przez funkcj. NKWD w IV 1940 w Charkowie.
Postanowieniem prezydenta RP z 5 X 2007 mianowany pośmiertnie gen. bryg.
Odznaczony: OP 5, ZKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939 roku. Poznań 1983;
Charków. Księga Cmentarna. W-wa 2003.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 463.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 345.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-16 07:14:22 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze