Karta weterana

Nazwisko: MISKY
Imię #1: Wiktor
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 08 wrzesień 1890
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Sztab Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: szef Intendentury Armii "Poznań"
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci: we Francji
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 8 IX 1890. W WP od XI 1918. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany po wojnie w stopniu kpt. int. z starszeństwem od 1 VI 1919 służył w III szefostwie int. z przydziałem do Okręgowych Zakładów Gospodarczych w Grodnie. Awansowany do stopnia mjr sł. st. int. 1 VII 1923. W 1928 rejonowy kierownik int. w Grodnie, a następnie szef intendentury DOK III Grodno. Ukończył kurs w Wyższej Szkoły Intendentury przy WSWoj. Warszawie. Awansowany do stopnia ppłk int. 1 I 1935. Następnie szef int. KOP w Dowództwie KOP w Warszawie. W 1939 mianowany szefem int. Armii „Poznań”, w której szeregach brał udział w kampanii wrześniowej 1939. Uczestnik walk na szlaku bojowym Armii „Poznań”. Po zakończeniu kmapnaii wrześniowej 1939 w niewoli niemieckiej. Przebywał m. in. w oflagu VII A w Murnau. Po uwolnieniu z niewoli 29 IV 1945 pozostał na Zachodzie. Osiadł na stałe we Francji, gdzie zmarł.
Odznaczony: KN, KW, SKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
W. Chocianowicz. W 50-lecie powstania WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 463.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 345.
Uwagi: Bauer i Głowacki: stopień wojskowy - ppłk int. dypl.
Ostatnie zmiany: 2012-02-16 07:31:24 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze