Karta weterana

Nazwisko: MIŚ
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 marzec 1892
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Żandarmeria Wojskowa
Stopień:

płk
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Sztab Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: dowódca Żandarmerii Armii "Poznań"
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Niepodległości, Order Odrodzenia Polski kl.V, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Walecznych - 3x.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 17 III 1892. W WP od XI 1918. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. żand. z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył w 5 dywizjonie żandarmerii w Krakowie /1924/. Awansowany do stopnia mjr 1 I 1927 i przeniesiony na stanowisko z-cy d-cy 4 dywizjonu żandarmerii w Łodzi, a w 1930 przeniesiony na stanowisko d-cy 2 dywizjonu żandarmerii w Lublinie. Awansowany do stopnia ppłk 12 I 1935. W 1939 mianowany d-cą żandarmerii armii „Poznań”. W kampanii wrześniowej 1939 d-ca żandarmerii w dowództwie Armii „Poznań”.
Odznaczony: KN, OP5, KW 3x, ZKZ, SKZ.
Dalsze losy n/n.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka- K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 463.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 345 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Głowacki: imiona - Tadeusz Józef; stopień wojskowy - ppłk.
Ostatnie zmiany: 2012-02-15 07:43:19 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze