Karta weterana

Nazwisko: MIROWSKI
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 15 lipiec 1904
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt. dypl.
Przydział na 1 września 1939: 9 DP
Jednostka: Inne jednostki 9 DP
Funkcja na 1 września 1939: kwatermistrz dywizji
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: od 21 IX 1939r. - oficer Oddziału III w sztabie Armii „Warszawa”
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 maj 1964
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 15 VII 1904. Ukończył gimnazjum. W latach 1926-1927 odbywał służbę wojskową w Batalionie Szkolnym Podchorążych Piechoty w Różanie, potem w okresie 1927-1929 w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz.-Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 VIII 1929 z przydziałem do 5 pp Leg. w Wilnie na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1932. Ukończył kurs dla dowódców kompanii w CWPiech. w Rembertowie. Do 1937 d-ca kompanii. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. 19 III 1937. W latach 1937-1939 studiował w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie uzyskując dyplom oficera dyplomowanego. Latem 1939 pełnił funkcję oficera sztabu 9 DP, potem kwatermistrz 9 DP. W wojnie obronnej we IX 1939 bierze udział na stanowisku kwatermistrza 9 DP. Uczestniczy w walkach z Niemcami na Pomorzu w składzie Armii „Pomorze”, potem w walkach odwrotowych nad Bzurą i na przedpolach Warszawy. Po przebiciu do Warszawy uczestniczy w jej obronie. Po kapitulacji Warszawy od 29 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Wojnę spędził w oflagach. Po odzyskaniu wolności w 1945 powrócił do kraju.
Zmarł w Polsce 12 V 1964.
W latach trzydziestych zmienił urzędowo nazwisko rodowe Mirosz Jan na Mirowski Jan.
Rocznik oficerski 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
J. Izdebski. Dzieje 9 DP 1918-1939. W-wa 2000;
W. Chocianowicz. w 50-lecie powstania WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 285.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-16 20:36:55 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze