Karta weterana

Nazwisko: MIKUŁOWSKI-POMORSKI
Imię #1: Juliusz
Imię #2: Ignacy
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy: inż.
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: oficer broni
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 110, 119, Aneks 1 - s. 152, s. 202 (Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 110: " Dowódcą 17 pułku artylerii lekkiej został kpt. Antoni Wojciechowski. Przy nim znaleźli się oficerowie dowództwa 17 pułku artylerii: kpt. Arnold Nowak, kpt. Eugeniusz Komorski, kpt. Marian Jurkowski, por. Karol Kowalczuk, ppor. rez. Florian Sujak i ppor. rez. Juliusz Mikułowski-Pomorski."

Głowacki 1969, s. 119: " Po południu, kiedy walki zupełnie ustały, mjr Władysław Legutko, dowódca 2 batalionu 70 pp, posuwając się tuż nad brzegiem Wisły szczęśliwie przedostał się do Warszawy, prowadząc ze sobą około plutonu żołnierzy. Niemcy dostrzegli to i bardzo silnie obsadzili sam brzeg Wisły. Dlatego też nocne próby przebicia się dalszych grup żołnierzy brzegiem Wisły nie powiodły się. W czasie tych usiłowań polegli: ppor. rez. Florian Sujak i ppor. rez. Władysław Drewnikowski z 70 pp (pod Burakowem), a do niewoli dostali się: kpt. Eugeniusz Komorski i ppor. rez. Juliusz Mikułowski-Pomorski."
Ostatnie zmiany: 2012-06-12 05:56:12 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze