Karta poległego

Nazwisko: MIKOŁAJCZAK
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marta
Nazwisko rodowe matki: Nowicka
Data urodzenia: 6 listopad 1916
Miejsce urodzenia: Gestorf (Cesarstwo Niemieckie)
Rodzeństwo:
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: -
Dzieci: -
Ostatni adres: Trzciniec, poczta Ciele, pow. bydgoski
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: 16 DP
Jednostka: 66 pp
Funkcja na 1 września 1939: w 1 kompanii 66 pp
Przydział po 1 września 1939: 66 pp
Funkcja po 1 września 1939: w 1 kompanii 66 pp
Przebieg służby wojskowej: W 1939 r. powołany do odbycia czynnej służby wojskowej w 66 pułku piechoty w Chełmnie. W wojsku pozostał do wybuchu wojny...
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Szczudłów, gm. Bąków, pow. Łowicz
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Podczas walk na terenie Szczudłowa śmiertelnie ugodzony niemiecką kulą w piersi (wg świadectwa towarzysza broni, Franciszka Skrzypińskiego).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Szczudłów, pole R. Kuśmidera
Data ekshumacji: 21 listopad 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: cmentarz parafialny w Zdunach II kw. V rząd nr mogiły 3
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zduny, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Kwatera II, rząd V, grób nr 3 /124/ (wg stanu z 1946 r. - por. B.Inf., sygn. 6062)
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym: 70 gr. bilonem (w nominałach 50 gr. i 20 gr.)
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: pierwotnie PCK Łowicz; obecne miejsce nieznane
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Kartoteka strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego, Łowicz, 16. 02. 1946 r. (maszynopis), s. 6-7 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Archiwum rodzinne.

Uwagi: 1) B.Inf., sygn. 6062 - przydział dosłownie: "66 p.p. 1 komp. Bydgoszcz wg. relacji m. ludności";
Ostatnie zmiany: 2011-09-26 20:41:46 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Józef MIKOŁAJCZAKRewers fotografii Józefa Mikołajczaka - ręczny opis fotografii wykonany najprawdopodobniej przez ojca Józefa, również Józefa.Oświadczenie świadków o śmierci Józefa Mikołajczaka, Bydgoszcz, 9.06.1948Wniosek Józefa Mikołajczaka (ojca) o wydanie aktu zgonu syna, Józefa, Białogard, 3.11.1948Postanowienie Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy z dnia 19.09.1948o stwierdzeniu zgonu Józefa Mikołajczaka (s. 1/2).Postanowienie Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy z dnia 19.09.1948o stwierdzeniu zgonu Józefa Mikołajczaka (s. 2/2).Powiadomienie Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział w Łowiczu, Sekcja Informacyjna z dnia 2.12.1940 powiadamiające matkę o śmierci i miejscu pochówku Józefa Mikołajczaka.Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego, Polski Czerwony Krzyż. Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, strona tytułowa.Informacja o poległym Józefie Mikołajczaku w: Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego, Polski Czerwony Krzyż. Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, strony 6-7.We wrześniu 2012r udałem się do Zdun odwiedzić mogiłę Józefa Mikołajczaka wraz moim tatą który jest bratem przyrodnim Józefa Mikołajczaka. Pomimo iż na mogile widnieje nazwisko "Józef Mikołajczyk" wszelkie dokumenty będące w moim posiadaniu wskazują iż w rzeczywistości jest tam pochowany Józef Mikołajczak.
Krzysztof Lewandowski

Komentarze