Karta poległego

Nazwisko: MIKOŁAJCZAK
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 3 grudzień 1888
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Obrona Narodowa
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: baon ON Żnin
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 3 kompanii karabinów maszynowych "Janowiec"
Przydział po 1 września 1939: baon ON "Żnin"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 3 kompanii karabinów maszynowych "Janowiec"
Przebieg służby wojskowej: awansowany na stopień kapitana ze starszeństwem z dniem 1 VII 1923; 1928 - na służbie w składzie 59 pułku piechoty w Inowrocławiu;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z baonem ON "Żnin", m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 4 październik 1939
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: zmarł, najprawdopodobniej 4 X 1939, w jednym z warszawskich szpitali od ciężkich ran odniesionych 17 IX w trakcie przebijania się Żnińskiego Batalionu ON w kierunku Bzury
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Kwiatkowski E., Żniński Batalion Obrony Narodowej 1939, Żnin 2014, s. 177, 233-234.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2014-12-24 11:03:24 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze