Karta poległego

Nazwisko: MIK
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 11 luty 1911 [1]
Miejsce urodzenia: Nockowa (Podkarpacie)
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek:
Dzieci: Cecylia
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: parobek
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

st. strz. [2]
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: 206 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Państwowa Odznaka Sportowa
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 25 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ, zastrzelony przez niemieckiego snajpera, walcząc w obronie Warszawy (tradycja rodzinna).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B 25, rząd IV, grób 60
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 476 (dalej: KPŻP).

Kwatera 1K56, Warszawa-Żoliborz, ul. Powązkowska, C.Kom., B-25, wojew. stołeczne warszawskie (maszynopis, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie), poz. 580 (dalej: ZCK W-wa).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Dariusz O., prawnuk pochowanego).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych danych dot. żołnierza odnotowanego wśród pochowanych w jednej z kwater wojennych na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, ul. Powązkowska (przede wszystkim dziennej i miesięcznej daty urodzenia) jego identyfikacja w oparciu o informacje z archiwum rodzinnego i rodzinnej tradycji wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) 11 lutego 1911 (źródło: archiwum rodzinne); b) 1911 (źródło: KPŻP; ZCK W-wa);
[2] a) st. strz. (źródło: KPŻP); b) st. szer. (źródło: ZCK W-wa); c) brak danych (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja);
Ostatnie zmiany: 2019-06-12 16:40:32 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Stanisław Mik jako żołnierz Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych).Okładka dowodu osobistego Stanisława Mika nt D-117/38 wydanego 1 sierpnia 1938 r. przez Zarząd Gminny w Olchowej (dok. ze zb. rodzinnych).Wnętrze dowodu osobistego Stanisława Mika nt D-117/38 wydanego 1 sierpnia 1938 r. przez Zarząd Gminny w Olchowej (dok. ze zb. rodzinnych).Cecylia, córka Stanisława Mika, przy grobie ojca, Warszawa, 1 lutego 1957 r. (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze