Karta poległego

Nazwisko: MIK
Imię #1: Edmund
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 17 pal 17 DP
Funkcja po 1 września 1939: działonowy 2 działonu w I plutonie 1 baterii I dywizjonu
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (pośmiertnie w listopadzie 1966 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Różycach
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł z ran odniesionych w walce z pułkiem pancernym z XVI korpusu pancernego armii niemieckiej, którego jedno z ubezpieczeń "spotkało się około godziny 15.00 z wychodzącym z m. Różyce 1 dywizjonem 17 pal (bez drugiej baterii). Pluton niemieckich czołgów ostrzelał kolumnę dywizjonu z broni maszynowej. Dowodzący kolumną, w zastępstwie nieobecnego dowódcy dywizjonu, kpt. Ludomir Kiesewetter zdołał odprzodkować działa 1 plutonu 1 baterii 17 pal. Reszta kolumny rozbiegła się na wszystkie strony, pozostawiając wozy i sprzęt. Pluton przeciwnika przyjął walkę. Z odległości 300 m drugi działon trafił jeden czołg, ale od ognia niemieckich czołgów obsługa poniosła straty: polegli kanonierzy Marian Lewandowski i Franciszek Kleparek; śmiertelnie ranny został działonowy kpr. rez. Edmund Mik (urwana noga) i ranny celowniczy bomb. Józef Nowak." (Głowacki 1969, s. 82-83).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kocierzew Południowy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Zbiorcza imienna tablica epitafijna w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Kocierzewie Południowym.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 476 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 82-83, Aneks 2 - s. 167, Aneks 4 - s. 182 (dalej: Głowacki 1969).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-04-14 20:22:12 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpr. Edmund Mik upamiętniony na jednej ze zbiorczych imiennych tablic epitafijnych w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Kocierzewie Południowym (fot. Piotr Marciniak / www.sh10pp.fora.pl).

Komentarze