Karta poległego

Nazwisko: MICHALSKI
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: 16 DP
Jednostka: 65 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Mysłakowie
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Lista: pole Wrony - Ostrowiec
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kompina, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 472.

Pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej w Biurze Wojewody. B.W.II.5231.14.2012. Łódź, 3 luty 2012r. (dalej: Biuro Wojewody).

Lista - szkic pochowanych żołnierzy, sporządzona w 1940 roku przez Jana Filusa, organistę z Kompiny (dalej: Lista).
Uwagi: Biuro Wojewody: "Ponadto informuję, że nazwisko plut. Tadeusza Michalskiego figuruje na pierwotnej liście - szkicu pochowanych żołnierzy, sporządzonej w 1940 roku przez Jana Filusa, organistę z Kompiny."
Ostatnie zmiany: 2012-02-14 12:11:49 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Plut. (pchor.) Tadeusz Michalski upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej na cm. wojennym w Kompinie. Stan z dn. 15.09.2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze