Karta poległego

Nazwisko: MICHALSKI
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Stanisława
Nazwisko rodowe matki: Drwęcka
Data urodzenia: 21 marzec 1917
Miejsce urodzenia: Strzałkowo
Rodzeństwo: Leon, Adam, Eligiusz, Bogdan
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Strzałkowo
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Września
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: sanitariusz
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: sanitariusz
Przebieg służby wojskowej: od 22 marca 1939 roku pełnił służbę wojskową w
68 Pułku Piechoty we Wrześni,
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: # 1 września wyrusza spod Wrześni w kierunku Słupcy,
# 2 i 3 września przechodzi trasę Strzałkowo-Słupca-Ląd-Zagórów-Trąbczyn do Szetlewa i lasu na wschód od tej miejscowości,
# 4 i 5 września Pułk stanął w miejscowości Dąbrowice-Częściowe. W tym samym dniu batalion marszowy 68 Pułku Piechoty zbombardowany został we wsi Wilczna. Poległo 25 żołnierzy i ppor. Rezerwy Zygmunt Białecki.
# w nocy z 8 na 9 września zakończył się marsz 150 kilometrowy (domarsz do walki). W dniu 9 września, po południu pułk wrzesiński wszedł do boju rozpoczętego silnym atakiem Armii Poznań w obszarze Łęczyca-Piątek. Uderzenie to szło w lewy bok idącej w kierunku Warszawy niemieckiej 8 armii. Nieprzyjaciel został rozbity, a pułk zajął wyznaczoną mu jako kierunek natarcia Górę św. Małgorzaty.
# 10 września pułk rozpoczął pościg za nieprzyjacielem, równocześnie rozbijając kontrataki niemieckie. Z boju o Małachowice pułk wyszedł zwycięsko
# 11 września pułk poniósł znaczne straty (byli zabici i ranni), ponieważ wtedy Niemcy przeszli do kontrataku na całym froncie. Duże straty poniosły także armie współdziałające, tj. Pomorze i Łódź
# w nocy z 12 na 13 września gen. Kutrzeba decyduje się na przerwanie dotychczasowych natarć i odskok na północny brzeg Bzury. Pod osłoną ciemności oddziały rozpoczęły marsz w stronę stolicy. Następne dni wypełnione były usiłowaniami przedarcia się przez Puszczę Kampinowską ku Warszawie. Nie było to jednak łatwe, zwłaszcza wobec zmasowanych ataków lotnictwa niemieckiego, Tadeusz ginie 16 września 1939 roku pod Sochaczewem.
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Trojanów
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Trojanów
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: Kwatera B, rząd IV, grób 10
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: inskrypcja na tabliczce epitafijnej brzmi : Ś.P. / ŻOŁNIERZE W.P. /STRZ. WOJCIECH KWAŚNIEWSKI 68PP /STRZ. TADEUSZ MICHALSKI 68PP / POLEGLI WE WRZEŚNIU / 1939 R.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Tadeusz Michalski urodził się 21 marca 1917 roku w miejscowości Strzałkowo w Wielkopolsce, był jednym z pięciu synów Wincentego i Stanisławy z domu Drwęckiej - właścicieli sklepu kolonialnego. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Strzałkowie rozpoczął naukę w gimnazjum. W roku 1938 został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Od 22 marca 1939 roku pełnił służbę w 68 Pułku Piechoty we Wrześni. W jego szeregach brał udział w największej bitwie obronnej kampanii wrześniowej w Bitwie nad Bzurą. Pełniąc funkcję sanitariusza w 1 batalionie przeszedł szlak bojowy pułku uczestnicząc w ciężkich ale zwycięskich walkach o Górę św. Małgorzaty, Małachowice oraz Modlną w okolicach Łęczycy. Następnie wykonując rozkaz generała Kutrzeby 68 pp próbował pod Sochaczewem przebić się do Puszczy Kampinowskiej w celu dotarcia do Warszawy. 16 września 1 batalion 68 pp dostał rozkaz opanowania mostku na Bzurze w Trojanowie oraz północnej części Sochaczewa. Ze wzgórza i lasku koło Karwowa o godzinie 16:30 zostało wyprowadzone natarcie, które zepchnęło nieprzyjacielskie patrole oraz zlikwidowało ogień karabinów maszynowych, niestety wkrótce natarcie załamało się pod ciężkim ostrzałem artylerii niemieckiej ze stanowisk zza Bzury. Podczas ostrzału zginął dowódca batalionu kpt. Bronisław Magdziarski. W tym samym czasie poległ też strzelec Tadeusz Michalski, który jako sanitariusz zginął prawdopodobnie próbując ratować swoich rannych kolegów. Tadeusz Michalski został pochowany w Trojanowie w miejscu swojej bohaterskiej smierci, następnie został ekshumowany na Cmentarz Wojenny Sochaczew – Trojanów, spoczywa w jednej mogile wraz ze strzelcem Wojciechem Kwaśniewskim również żołnierzem 68 Pułku Piechoty z Wrześni. Cześć jego pamięci !
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Rodzina wiedziała, że Tadeusz Michalski spoczywa na cmentarzu wojennym w Sochaczewie-Trojanowie i tam go odwiedzała, nie było jednak pewności, gdzie dokładnie znajduje się grób Tadeusza. Dopiero w roku 2011 dzięki pomocy Pana Tomasza Karolaka ustalono dokładne miejsce spoczynku oznaczone jako grób B-IV-10. Rozpoczęte zostały starania o upamiętnienie Tadeusza Michalskiego imienną tabliczka epitafijną, Pani Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sochaczewie odpowiedzialna za cmentarz potwierdziła, że stosowna tabliczka będzie wykonana oraz zawieszona, co powinno nastąpić w II półroczu 2011 roku. Dzięki staraniom rodziny oraz przychylności Pani Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sochaczewie po 72 latach od bohaterskiej smierci w obronie ojczyzny Tadeusz Michalski został upamiętniony imienną tabliczką epitafijną. Tablica została zamocowana na grobie tuz przed 1 listopada 2011 roku.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 472.

Archiwum Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Głowacki L., płk art., Cmentarz wojenny 1939 r. w Trojanowie, Województwo - Skierniewice, Warszawa, marzec 1977 (rękopis), poz. 233 (dalej: Głowacki 1977).

Pismo Biura Informacji i Poszukiwań PCK z dn. 12. 08. 2011 r. ws. ustalenia losów oraz miejsca pochówku Tadeusza Michalskiego.

Pismo z Centralnego Archiwum Wojskowego,
nr 205/wch TŻ z dn. 03. 03. 2012 r.

Archiwum rodzinne.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 3 - s. 173.
Uwagi: 1) Głowacki 1977 - data śmierci: 17 września 1939;
Ostatnie zmiany: 2012-07-07 23:58:58 przez tartaken | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tadeusz MichalskiOdznaka pamiątkowa 68 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, w którym służył Tadeusz Michalski.Krzyż z tablicą epitafijną na grobie nr.  B-IV-10 
cmentarza w Sochaczewie - Trojanowie,
miejsce spoczynku Tadeusza Michalskiego oraz Wojciecha Kwaśniewskiego żołnierzy 68 Pułku Piechoty.
Fotografia autorstwa Pana Tomasza Karolaka 2009r.Krzyż z tablicą epitafijną na grobie nr.  B-IV-10 
cmentarza w Sochaczewie - Trojanowie,
miejsce spoczynku Tadeusza Michalskiego oraz Wojciecha Kwaśniewskiego żołnierzy 68 Pułku Piechoty.
Fotografia autorstwa Pana Tomasza Karolaka 2011r.Tablica pamiątkowa poświęcona 68 Pułkowi Piechoty z Wrześni.  Cmentarz Sochaczew-Trojanów 2011
Fotografia autorstwa Pana Bartosza Grobelskiego.Szlak bojowy Tadeusza Michalskiego z 68 Pułkiem Piechoty opracowany na podstawie książki Ludwika Głowackiego pt. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939orzełek, opaska i guzikirepliki pamiątek  Krzyż z nową tablicą epitafijną na grobie nr. B-IV-10 cmentarza w Sochaczewie - Trojanowie, miejsce spoczynku Tadeusza Michalskiego oraz Wojciecha Kwaśniewskiego żołnierzy 68 Pułku Piechoty. Fotografia autorstwa Pana Bartosza Grobelskiego 2011r.inne ujęcie grobu Tadeusza Michalskiego oraz Wojciecha Kwaśniewskiego żołnierzy 68 Pułku Piechoty. Fotografia autorstwa Pana Bartosza Grobelskiego 2011Pomnik poświęcony żołnierzom 68 PP, 
cmentarz Sochaczew - Trojanów (nowa tablica)
fot. Bartosz Grobelski nieśmiertelnik Tadeusza Michalskiego - replika Krzyż Bitwy nad BzurąPismo z Polskiego Czerwonego Krzyża ws. mogiły Tadeusza Michalskiegoinformacja o Tadeuszu Michalskim z CAWzaświadczenie z CAW potwierdzajace, że Tadeusz Michalski pełnił służbę wojskową w 68 Pułku Piechoty

Komentarze