Karta poległego

Nazwisko: MICHAŁOWSKI
Imię #1: Edward
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 55 pp
Funkcja na 1 września 1939: oficer informacyjny pułku
Przydział po 1 września 1939: 55 pp
Funkcja po 1 września 1939: oficer informacyjny pułku
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Woliska
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: poległ od silnego ognia broni maszynowej w czasie jazdy samochodem osobowym po kontroli posterunków 2 batalionu 55pp
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Nr mogiły 218.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa imienna tablica epitafijna kwatery wojennej w Łęczycy;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Dzieje 14DP ,Zygmunt Odrowąż-Zawadzki,Gdańsk 2003,s.136,55.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1983, s.309.
Uwagi: Straty korpusu Oficerskiego,Tadeusz Kryska-karski,Londyn1996,s.269 podaje że żołnierz był w służbie stałej w stopniu porucznika i poległ w miejscowości Koźle pod Kutnem.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1983, s.309 -
„ W odległości około 800 m od Sadówki nieprzyjaciel ostrzelał samochód dowódcy 55 pułku piechoty. Płk Wiecierzyński polecił kierowcy, kpr. Lisieckiemu, zawrócić i drogą okrężną przez Koźle powrócić do Sadówki.[…]. Zginął ppor. Michałowski, a dowódca został ranny w głowę”.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych, http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/11150/. Cmentarz rzymskokatolicki w Łęczycy, ulica Kaliska. Kwatera wojenna z 1939r.
Ostatnie zmiany: 2011-11-08 18:12:23 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor Edward Michałowski – fragment zbiorowej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej w Łęczycy. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)

Komentarze