Karta poległego

Nazwisko: MEHR [1]
Imię #1: Józef
Imię #2: Zygmunt [2]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Prusiewicz
Data urodzenia: 23 grudzień 1906
Miejsce urodzenia: Recklinghausen (Niemcy)
Rodzeństwo: Karol, Ludwika, Bruno, Wiktoria, Helena, Feliks, Teofil
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Katarzyna Mehr (z d. Konieczna)
Dzieci: Irena, Henryk
Ostatni adres: Krzemieniewo, pow. Leszno
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: kołodziej
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 55 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 19 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: Laski
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W piśmie z 18 stycznia 1941 r. Niemiecki Czerwony Krzyż zawiadamiał Helenę Mehr, matkę Józefa Zygmunta, o jego śmierci 19-21 września pod Laskami. W 1946 r. Katarzyna Mehr wniosła w Sądzie Grodzkim w Lesznie podanie w sprawie o stwierdzenie zgonu męża (sygn. akt V. Zg. 233/46). Postanowieniem z dn. 5 listopada 1947 r. sąd uwzględnił tenże wniosek, ustalając datę śmierci na 15 września 1939 r., a jako miejsce śmierci Laski.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 467 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Robert Pomykała, prawnuk pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) MEHR (źródło: archiwum rodzinne - akt urodzenia, zawiadomienie Niemieckiego Czerwonego Krzyża z 18 I 1941 r., odpis Postanowienia Sądu Grodzkiego w Lesznie z 5 XI 1947 r.); b) MEHER (źródło: KPŻP);
[2] a) Zygmunt (źródło: archiwum rodzinne - akt urodzenia); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[3] a) 19 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 19-21 września 1939 (źródło: archiwum rodzinne - zawiadomienie Niemieckiego Czerwonego Krzyża z 18 I 1941 r.); c) 15 września 1939 r. (źródło: archiwum rodzinne - odpis Postanowienia Sądu Grodzkiego w Lesznie z 5 XI 1947 r.);
Ostatnie zmiany: 2017-12-16 19:17:33 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Pismo Niemieckiego Czerwonego Krzyża do Heleny Mehr w Krzemieniewie z 18 stycznia 1941 r. z zawiadomieniem o śmierci jej syna, szer. Józefa Mehra (dok. ze zb. rodzinnych).Odpis Postanowienia Sądu Grodzkiego w Lesznie z dn. 5 listopada 1947 r. w sprawie o stwierdzenie zgonu Józefa Zygmunta Mehra (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze