Karta poległego

Nazwisko: MASIAK [1]
Imię #1: Kazimierz [2]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Michalina
Nazwisko rodowe matki: Kinka
Data urodzenia: 7 październik 1909
Miejsce urodzenia: Brusy, pow. Chojnice
Rodzeństwo: Gertruda (po mężu Zawodzińska) (1???-1994), Janina (po mężu Kopicka) (1901-1984), Edmund Józef (1903-1983), Bronisław Ambroży (1904-????), Ludwika Zofia (1906-1989), Wanda (po mężu Filcek) (1908-1988), Maria (po mężu Wysocka) (1912-2010), Halina (po mężu Szymborska) (1920-2007)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Małgorzata Masiak (z d. Raszeja) (1911-1986)
Dzieci: Kazimierz Konstanty (ur. 1939)
Ostatni adres: Starogard (woj. pomorskie), ul. Chojnicka
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: nauczyciel
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: nauczyciel szkoły powszechnej w Mermecie, gm. Wda, pow. Starogard

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny: 363
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Starogard
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor. [3]
Przydział na 1 września 1939: 16 DP
Jednostka: 65 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu 1 kompanii w I batalionie
Przydział po 1 września 1939: 65 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I plutonu 1 kompanii w I batalionie
Przebieg służby wojskowej: # 13 IX 1932 - powołany do czynnej służby wojskowej;
# 15 IX 1932 - 1 VI 1933 - na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy 16 DP przy 65 pułku piechoty w Grudziądzu (ocena dobra, lokata 35/48);
# 29 XI 1932 - zaprzysiężony;
# 3 V 1933 - awansowany na stopień st. strz.;
# 1 VI 1933 - awansowany na stopień tyt. kpr.;
# 2 VI 1933 - przeniesiony macierzyście i służbowo do 64 pułku piechoty w Grudziądzu;
# 29 VII 1933 - uzyskał tytuł pchor. rez. piech.;
# 7 VIII 1933 - przesunięty do 1 kompanii km 64 pp;
# 20 IX 1933 - przeniesiony do rezerwy;
# 18 VI - 28 VII 1934 - na stanowisku dowódcy plutonu km na ćwiczeniach żołnierzy rezerwy w 64 pp (ocena bardzo dobra);
# 29 VII 1934 - awansowany na stopień na plut. pchor. rez. piech.;
# 1 I 1935 - promowany na stopień ppor. rez. piech.;
Odznaczenia: Odznaka pamiątkowa 16 Dywizji Piechoty (29 VII 1933), Państwowa Odznaka Sportowa kl. III (26 XI 1934)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 65 pp, od Grudziądza po rej. Łowicza, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sierżniki, gm. Chąśno, pow. Łowicz, woj. łódzkie [4]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Boczki, gm. Jeziorko, pow. Łowicz, woj. łódzkie
Data ekshumacji: 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Kocierzew Południowy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła 200
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: # zbiorcza imienna stela epitafijna w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kocierzewie Południowym;
# zbiorcza imienna tablica epitafijna wmurowana przy bramie cmentarza parafialnego w Kocierzewie Południowym;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: "Urodziłem się dnia 7 października 1909 roku w Brusach, powiat chojnicki, z ojca Konstantego i żony jego Michaliny z domu Kinka. Jestem stanu wolnego, wyznania rzymskokatolickiego. Obecnie rodzice moi zamieszkują w Osieku, powiat starogardzki. Do szkoły powszechnej uczęszczałem w Osieku. Następnie pobierałem nauki w Gimnazjum Klasycznym w Pelplinie i w Toruniu, gdzie ukończyłem sześć klas. Wówczas postanowiłem poświęcić się zawodowi nauczycielskiemu i w r. 1928 wstąpiłem do III Kursu Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. Stanisława Staszica w Grudziądzu. Dyplom na nauczyciela szkół powszechnych uzyskałem w dniu 22 maja 1931 r. Od 4 listopada 1931 r. do dnia 31 lipca 1932 r. pełniłem obowiązki nauczyciela kontraktowego w szkole powszechnej nr 10 w Toruniu, gdzie udzielałem wszystkich przedmiotów w kl. I-ej, oraz prowadziłem ćwiczenia cielesne w kl. IV, V i VI-ej. Z dniem 13 września 1932 r. zostałem powołany do odbycia czynnej służby wojskowej, którą ukończyłem w dniu 18 września 1933 r. w stopniu kaprala podchorążego. W styczniu 1935 r. zostałem mianowany podporucznikiem rezerwy. Od dnia 20 września 1933 r. pełnię obowiązki nauczyciela kierującego w 1 kl. szkoły powszechnej w Mermecie, powiat starogardzki" (z życiorysu spisanego ręką Kazimierza Masiaka w Mermecie, dn. 20 stycznia 1936 r., dokument w archiwum rodzinnym Kazimierza Masiaka, syna poległego).
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Po swojej śmierci został podniesiony z pola bitwy i pochowany jako żołnierz nieznany w mogile polowej w miejscowości Boczki (gm. Jeziorko, pow. Łowicz). W 1940 r. zwłoki poległego ekshumowano na cmentarz parafialny w Kocierzewie Południowym i złożono w mogile nr 200 w obrębie wytyczonej tamże kwatery wojennej, gdzie spoczywają do dziś. Dopiero po 1991 r. został upamiętniony na zbiorczej imiennej steli epitafijnej wystawionej na terenie kwatery i zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej wmurowanej przy bramie nekropolii.
Poszukiwania mogiły: "Ojciec mój, Kazimierz Masiak, podporucznik rezerwy, zaginął w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r. Informacje od jego kolegów, które dotarły do mojej matki, mówiły, że ostatni raz widziano go w rejonie Łowicza. Nie otrzymała nigdy żadnej wiadomości o ojcu. W czasie i po wojnie starała się rożnymi metodami, głównie przez Czerwony Krzyż, poszukiwać ojca. Wszystkie odpowiedzi mówiły, że nic nie wiadomo. Nigdy nie wyszła za mąż i do końca życia (zmarła w 1986 r.) wierzyła, że ojciec być może żyje. Nagle w 2000 r. dotarła do mnie kopia strony 219 z »Księgi pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej«, przekazana przez krewnego, który przypadkiem spotkał moje nazwisko. Było to dla mnie dużym szokiem otrzymać tą informację po ponad sześćdziesięciu latach (miałem pół roku, kiedy ojciec poszedł na wojnę). Zaczęliśmy, razem z żoną poszukiwać grobu i wszelkich możliwych informacji o moim ojcu. Dotarliśmy wtedy do wielu dokumentów podanych w materiałach źródłowych. Spotkaliśmy wiele pomocnych i życzliwych ludzi, którym serdecznie dziękujemy. Smutnym jest fakt, że pierwsza informacja o ojcu istniała już od maja 1942. Druga informacja, po ustaleniach płk. Głowackiego, istniała od grudnia 1977 r. Obie te informacje, mimo, że były znane w Czerwonym Krzyżu, nigdy nie dotarły do mojej matki. Posiadanie ich mogło zmienić życie mojej matki" (Kazimierz Masiak, syn poległego).
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 458 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja/ badania własne (Kazimierz Masiak, syn pochowanego).

Centralne Archiwum Wojskowe, Wniosek nominacyjny na podporucznika rezerwy wystawiony przez dowództwo 64 pułku piechoty wraz z załącznikiem nr 9: Wyciągiem ewidencyjnym do L. dz 33224/34 r. wystawionym przez P.K.U. Starogard, 3 XII 1934.

XXII Tymczasowa Lista Strat, oprac. Polska Komisja Strat, Oflag VII A, Murnau Obbay, 6 V 1942 r. (maszynopis, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie). s. 16 - poz. 219 (dalej: Pol. Kom. Str. 1942).

65 Pułk Piechoty [obozowa jednodniówka Oflagu II D], oprac. Oficerowie 65 Pułku Piechoty w Dniu Święta Pułkowego, 21 VI 1942 r., s. 3 (rękopis, zbiory Jerzego Krzysia) (dalej: Jednodniówka 1942).

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Oddział w Łowiczu, Akta gminy Jeziorko, sygn. 380, Cmentarz Żołnierzy Polskich poległych w obronie Ojczyzny w miesiącu wrześniu 1939 r. w Kocierzewie (rękopis) , k. 1-2 (dalej: APW Oddz. Łowicz).

Cmentarz wojenny - Kocierzew-Południowy, województwo skierniewickie", oprac. L. Głowacki, Warszawa, 15 XII 1977 r. (maszynopis/rękopis, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie), poz. 5, 201.

Karta Ewidencyjna Pochowanego: Masiak Kazimierz, oprac. [L. Głowacki] (maszynopis/rękopis, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie) (dalej: KEP).

Kryska-Karski T., Piechota polska 1939-1945. Materiały uzupełniające do "Księgi chwały piechoty", wydanej w Warszawie, w 1939 r., z. 6, Londyn 1971, s. 18 (dalej: Kryska-Karski 1971).

Borkowski O., 16 Pomorska Dywizja Piechoty w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa - Poznań 1989, s. 279 (dalej: Borkowski 1989).

Krzyś J., 65 Starogardzki Pułk Piechoty, Pruszków 1994 [Zarys Historii Wojennej Pułków polskich w Kampanii Wrześniowej, z. 33], s. 44 (dalej: Krzyś 1994).

Kurczak A., Rejon Kocierzewa we wrześniu 1939 roku, Łowicz 1998 (maszynopis pracy mag., Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) MASIAK (źródło: KPŻP; Jednodniówka 1942; Pol. Kom. Str. 1942; Głowacki 1977; KEP; Kryska-Karski 1971; Borkowski 1989; Krzyś 1994); b) Nieznany (źródło: APW Oddz. Łowicz);
[2] a) Kazimierz (źródło: KPŻP; Pol. Kom. Str. 1942; APW Oddz. Łowicz; Głowacki 1977; KEP; Kryska-Karski 1971; Borkowski 1989); b) błędnie: Jan (źródło: Jednodniówka 1942; Krzyś 1994);
[3] a) ppor. rez. (źródło: Pol. Kom. Str. 1942; Głowacki 1977; KEP; Kryska-Karski 1971; Borkowski 1989); b) ppor. (źródło: KPŻP; Jednodniówka 1942; APW Oddz. Łowicz; Krzyś 1994);
[4] a) Sierzniki (źródło: KPŻP; KEP); b) Boczki (źródło: Głowacki 1977); c) brak danych (źródło: Pol. Kom. Str. 1942; Jednodniówka 1942; APW Oddz. Łowicz; Kryska-Karski 1971; Borkowski 1989; Krzyś 1994);
Ostatnie zmiany: 2018-09-03 21:17:39 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Kazimierz Masiak upamiętniony na zbiorczej imiennej steli epitafijnej w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kocierzewie Południowym. Stan z dn. 9 kwietnia 2017 r. (fot. udostępnił Kazimierz Masiak, syn pochowanego).Ppor. Kazimierz Masiak upamiętniony na zbiorczej imiennej steli epitafijnej w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kocierzewie Południowym. Stan z dn. 9 kwietnia 2017 r. (fot. udostępnił Kazimierz Masiak, syn pochowanego).Ppor. Kazimierz Masiak upamiętniony na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej wmurowanej przy bramie cmentarza parafialnego w Kocierzewie Południowym (fot. Tomasz Krzemiński, udostępnił: Kazimierz Masiak, syn pochowanego).Pamiątki po Kazimierzu Masiaku: dowód osobisty wydany 6 sierpnia 1934 r. przez Sołectwo Osiek; legitymacja odznaki pamiątkowej 16 dywizji Piechoty wydana 29 lipca 1933 r. w Grudziądzu przez dowódcę dywizji; świadectwo Państwowej Odznaki Sportowej wystawione 26 listopada 1934 r. przez Przewodniczącego Miejskiego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Toruniu (dok. ze zb. rodzinnych).Ppor. Kazimierz Masiak upamiętniony na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej wmurowanej przy bramie cmentarza parafialnego w Kocierzewie Południowym. Stan z dn. 9 kwietnia 2017 r. (fot. udostępnił: Kazimierz Masiak, syn pochowanego).Krzyż w prawdopodobnym miejscu pochowania ojca. Jedyna tabliczka ppor. nieznany na całym cmentarzu.Zbliżenie tablicy na prawdopodobnym grobie mojego ojca Kazimierza Masiaka.Ppor. rez. Kazimierz Masiak jako żołnierz 64 pułku piechoty w Grudziądzu (fot. ze zb. rodzinnych).Wniosek nominacyjny Kazimierza Masiaka na podporucznika rezerwy wystawiony przez dowództwo 64 pułku piechoty wraz z załączonym wyciągiem ewidencyjnym wystawionym 3 grudnia 1934 r. przez PKU Starogard (maszynopis/rękopis, Centralne Archiwum Wojskowe, udostępnił Tadeusz Masiak).Pismo z 17 maja 2002 r. Rady Ochrony Pamięci walk i Męczeństwa w Warszawie do Tadeusza Masiaka ws. poszukiwań miejsca pochówku jego ojca, ppor. rez. Kazimierza Masiaka, wraz z załączoną listą strat opracowaną w 1942 r. przez Polską Komisję Strat w Oflagu VII A Murnau (maszynopis, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, udostępnił Tadeusz Masiak).Ppor. rez. Kazimierz Masiak odnotowany (jako Jan Masiak) w obozowej jednodniówce Oflagu II D opracowanej przez oficerów 65 Pułku Piechoty w Dniu Święta Pułkowego w 1942 r. (rękopis, zbiory Jerzego Krzysia, udostępnił Tadeusz Masiak).Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Oddział w Łowiczu, Akta gminy Jeziorko, sygn. 380, Cmentarz Żołnierzy Polskich poległych w obronie Ojczyzny w miesiącu wrześniu 1939 r. w Kocierzewie (rękopis) , k. 1-2 (dok. udostępnił Tadeusz Masiak).Cmentarz wojenny - Kocierzew-Południowy, województwo skierniewickie", oprac. L. Głowacki, Warszawa, 15 XII 1977 r. (maszynopis/rękopis, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, udostępnił Tadeusz Masiak).Karta Ewidencyjna Pochowanego: Masiak Kazimierz, oprac. [L. Głowacki] (maszynopis/rękopis, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, udostępnił Tadeusz Masiak).Ppor. rez. Kazimierz Masiak odnotowany na jednej z kart opracowania T. Kryski-Karskiego, Piechota polska 1939-1945. Materiały uzupełniające do "Księgi chwały piechoty", wydanej w Warszawie, w 1939 r., z. 6, Londyn 1971 (udostępnił Tadeusz Masiak).Ppor. rez. Kazimierz Masiak odnotowany na jednej z kart opracowania O. Borkowskiego, 16 Pomorska Dywizja Piechoty w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa - Poznań 1989 (udostępnił Tadeusz Masiak).Ppor. rez. Kazimierz Masiak odnotowany (jako Jan Masiak) na jednej z kart opracowania J. Krzysia, 65 Starogardzki Pułk Piechoty, Pruszków 1994 [Zarys Historii Wojennej Pułków polskich w Kampanii Wrześniowej, z. 33] (udostępnił Tadeusz Masiak).Fragment pracy magisterskiej A. Kurczaka, Rejon Kocierzewa we wrześniu 1939 roku, Łowicz 1998 (maszynopis, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, udostępnił Tadeusz Masiak).

Komentarze