Karta weterana

Nazwisko: MARCINIAK
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: Głowacki 1969: od 11 IX 1939r. dowódca artylerii piechoty
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 47, 92, Aneks 1 - s. 144 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki, s. 47: " Nie zważając na położenie sąsiadów dowódca 3 batalionu 68 pp wykonywał swe zadanie zgodnie z zasadami pościgu. Nie pomógł Niemcom ogień artylerii, skoncentrowany w ciągu 15 minut na stanowiska ogniowe plutonu artylerii 68 pp w Małachowicach. Pluton poniósł wprawdzie dotkliwe straty, gdyż ciężko ranni zostali: dowódca plutonu - ppor. Leon Nowak, zastępca dowódcy plutonu - ppor.rez. mgr Bronisław Wolek (zmarł z ran w szpitalu w Kutnie w połowie października 1939r.) oraz kilkunastu strzelców.
Ciężko ranni, którzy nie mogli odczołgać się od palących domów, spłonęli żywcem (st. strz. Stanisław Bartkowiak i strz. Józef Kuberacki). [...]. Plutonowy Józef Marciniak zebrał ocalałe resztki plutonu i w ciągu nocy odmaszerował do Skotnik. Podoficer ten dowodził plutonem do końca działań wojennych, wyróżniając się swą postawą w walkach."

Głowacki, s. 92: " 17 września. [...]. Wyróżnił się tu ponownie plut. Józef Marciniak - dowódca plutonu artylerii piechoty 68 pp, który mimo ognia artylerii niemieckiej wykrywał stanowiska broni maszynowej przeciwnika i celnymi strzałami swego działonu niszczył je, podnosząc na duchu swym spokojem i opanowaniem żołnierzy batalionu [...]."
Ostatnie zmiany: 2012-06-21 09:22:10 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze