Karta poległego

Nazwisko: MAŁUSZYŃSKI
Imię #1: Władysław
Imię #2: Bronisław [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Tomasz (stolarz, ur. ok. 1855)
Imię matki: Julianna (ur. ok. 1866)
Nazwisko rodowe matki: Pychyńska
Data urodzenia: 9 wrzesień 1894
Miejsce urodzenia: Parcice, gm. Czastary, pow. Wieluń
Rodzeństwo: Bolesław (1887-1950), Kazimiera (1889-1978), Stanisław (1898-1970)
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Łódź
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Tułowice
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: gm. Tułowice
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym: tymczasowy dowód osobisty, wyciąg z ks. ludności, kartki meldunkowe, fotogr.
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Obecne miejsce spoczynku bliskiego rodzina ustaliła dopiero w marcu 2014 r. dzięki Portalowi Bohaterowie1939.pl.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 449 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat PCK, sygn. 7893, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na terenie gm.: Tułowice, oprac. Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew (rękopis), poz. 53 (dalej: B.Inf., sygn. 7893).

Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (maszynopis), [w:] Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu (teczka, Urząd Miejski w Sochaczewie), poz. 396 (dalej: UM Sochaczew).

Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Czastary, sygn. 22, Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw, 1894, akt urodzenia nr 90 (dalej: ASC par. Czastary).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Elżbieta Małuszyńska, wnuczka stryjeczna pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Bronisław (źródło: ASC par. Czastary); b) brak danych (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7893; UM Sochaczew);
Ostatnie zmiany: 2023-08-13 21:54:55 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Małuszyński (drugi z prawej) wraz z rodzeństwem (od lewej: Stanisławem, Kazimierą i Bolesławem) i bratankami w Radoszewicach w 1938 r. (archiwum rodzinne).Władysław Małuszyński, syn Tomasza i Julii z Pychyńskich (archiwum rodzinne).Akt urodzenia Władysława Bronisława Małuszyńskiego (źródło: Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Czastary, sygn. 22, Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw, 1894, akt urodzenia nr 90).

Komentarze