Karta weterana

Nazwisko: MALCZEWSKI
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 dac
Funkcja na 1 września 1939: oficer zwiadowczy 1 baterii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: Głowacki 1969: w obronie Palmir - dowódca kombinowanej baterii
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 112/113, Aneks 1 - s. 154, Aneks 4 - s. 183 (dalej: Głowacki 1969).

Uwagi: Głowacki 1969, s. 112/113: " W skład grupy "Palmiry" wchodziły:
- pluton zorganizowany w 2 dywizjonie 17 pal (mający 1 działo 75 mm i dwa jeszcze z 15 pal oraz działon artylerii piechoty) pod dowództwem ppor. Antoniego Malczewskiego; oficerem ogniowym był ppor. rez. Gwidon Nalegowicz, oficerem zwiadowczym - ppor. Joachim Kościński."
Ostatnie zmiany: 2012-06-14 07:27:45 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze