Karta poległego

Nazwisko: MAKOWIECKI
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1 wrzesień 1899
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: Żołnierz, oficer dyplomowany
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: Pomorska BK
Jednostka: 16 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: - 1 Pułk Szwoleżerów (Józefa Piłsudskiego).;
- Awans na rotmistrza ze starszeństwem 1 I 1928r.;
- Absolwent Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie(kurs I);
- Absolwent Wyższej Szkoły Wojennej w Paryżu(1932-1934r.);
- Przydział do 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich.;
Odznaczenia: Przed 1939r.: - Krzyż Walecznych - odznaczony 4-ro krotnie.; - Srebrny Krzyż Zasługi.; - Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej.; Pośmiertnie: - Kawaler Virtuti Militari V kl.; - Krzyż Walecznych.;
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 6 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Brzeziny, woj. Łódzkie
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Wróblewski, s. 172: " Około godz. 15.00 6 września zostali wysłani do: GO "Piotrków" mjr. dypl. Makowiecki; [....]. Z wysłanych oficerów kierunkowych mjr. dypl. Makowiecki poległ pod Brzezinami w walce z dywersantami, jeszcze przed doręczeniem rozkazu gen. Thommee, natomiast majorowie Rożniecki i Kniaziołucki nie dostarczyli rozkazów, gdyż nie mogli dojechać do miejsca przeznaczenia ze względu na całkowite zatłoczenie dróg."
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Brzeziny, ul. Kościuszki, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Tablica Pamiątkowa kwatery wojskowej pomnika ku czci poległych żołnierzy na cmentarzu rzymskokatolickim w Brzezinach.;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - „Rocznik Oficerski 1932”, B.P. MSW, Warszawa, s. 151, 799, 974.;

- „Wykaz wybranych miejsc spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku sporządzony z okazji uroczystych obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej”, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Gabinet Wojewody, Referat Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej 2009 r., s. 2.;

- Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września[1] A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, O. Wyd. AJAX, Pruszków 1995.;

- Brzeziński Informator Samorządowy - "BiS", Nr 35 (341) z dn. 09.09.2009r.(Gazeta miasta Brzeziny i powiatu brzezińskiego), s. 1, 17.;

- www.straty.pl – IPN, Min. Kult. i Dz. Nar., Fund. „P. - N. Pojednanie”.;

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 172 i 386 (dalej: Wróblewski).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 164 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Wróblewski, s.386:
Dodatek do rozkazu z dnia 29 IX [19]39
Za wykazaną odwagę i męstwo z narażeniem życia nadaje niżej wymienionym żołnierzom następujące odznaczenia:
śp. mjr dypl. Makowiecki Józef, poległ 6 września - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel gen. dyw. Dowódca armii „Warszawa”

Głowacki: " Na cmentarzu parafialnym w Brzezinach w zbiorowej mogile spoczywa 62 poleglych żołnierzy, a wśród nich mjr dypl. Józef Makowiecki ze sztabu armii "Łódź"."
Ostatnie zmiany: 2011-11-18 06:32:52 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze