Karta poległego

Nazwisko: MAKIEWICZ
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 12 listopad 1908
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: Inne jednostki 26 DP
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sochaczew
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł z ran w szpitalu jenieckim zlokalizowanym w gmachach dwóch szkół powszechnych przy ul. ks. Skorupki w Sochaczewie (obecnie Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Hanki Sawickiej). Obiekt ten był bezpośrednim kontynuatorem zorganizowanego przez Wojsko Polskie w tym samym miejscu Szpitala Wojennego nr 802.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew, ul. Traugutta, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła indywidualna w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Sochaczewie, ul. Traugutta
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: płyta nagrobna na mogile indywidualnej
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 442.

Ewidencja Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Kwatery wojskowe na cmentarzu wyznaniowym, Sochaczew, ul. Traugutta (mps w teczce: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu), poz. 70.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 101 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: 1) Według ewidencji UM w Sochaczewie data urodzenia pochowanego to: 12 lutego 1908;

2) Na tablicy nagrobnej podano jakoby poległ 17 września 1939;

3) Na tablicy nagrobnej podano jednostkę - 65 pp z Grudziądza;

4) Głowacki 1969: por. rez.;
Ostatnie zmiany: 2012-05-13 06:10:55 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Stefan Makiewicz, płyta nagrobna na mogile indywidualnej w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Sochaczewie, ul. Traugutta.Stefan Makiewicz, mogiła indywidualna w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Sochaczewie, ul. Traugutta.

Komentarze