Karta poległego

Nazwisko: MAJEWSKI
Imię #1: Kazimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 27 marzec 1903
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 61 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 27 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: pozycja „Wawrzyszew”, Warszawa
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 27 III 1903. Służbę wojskową w latach 1926-1927 odbywał w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty. Po odbytych ćwiczeniach wojskowych awansowany do stopnia ppor. rez. piech. z starszeństwem od 1 IX 1929 z przydziałem mobilizacyjnym do 14 pp we Włocławku. Ewidencyjnie podległa PKU Kutno. Po kolejnych ćwiczeniach awansowany do stopnia por. 19 III 1939. Zmobilizowany do WP w VIII 1939. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział jako d-ca kompanii 61 pp z Bydgoszczy. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym pułku. Po przebiciu się do Warszawy uczestniczy w jej obronie. Poległ w obronie odcinka „Wawrzyszew” 27 IX 1939.
Rocznik oficerski rezerw 1934;
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 270 (dalej: Głowacki).

Uwagi: Głowacki: " 61 pułk piechoty utrzymał swa pozycję „Wawrzyszew”, ponosząc 25% strat. Między innymi polegli: por. rez. Kazimierz Majewski, por. Marian Adam Zjawin, a ciężkie rany odniósł por. Jan Górski."
Ostatnie zmiany: 2012-01-10 17:01:20 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze