Karta poległego

Nazwisko: MAJEWSKI
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Edward
Imię matki: Jadwiga
Nazwisko rodowe matki: Opat
Data urodzenia: 15 wrzesień 1907
Miejsce urodzenia: Dolne Grądy
Rodzeństwo:
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 17 pal
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: 2. II. 1929. - wcielony do 17 pal;
IX. 1929. - w Szkole Podoficerskiej;
V. 1930. - awans na kaprala - instruktor łączności;
1932 - podoficer zawodowy - podoficer zaprzęgowy;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: Jako plutonowy przebył szlak bojowy 17 pal (m.in. Łowicz i Kutno), zanim 17 września został ranny w prawy bok i prawą nogę i trafił do szpitala wojennego.
Data śmierci: 3 październik 1939
Miejsce śmierci: Giżyce*
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Gniezno, cm. parafialny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Imienna tablica nagrobna na grobie rodzinnym na cm. parafialnym w Gnieźnie; 2) Jedna z jedenastu imiennych zbiorczych tablic pamiątkowych w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Giżycach: (nazwisko w formie: MALEWSKI).
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 440.

Urząd Gminy Iłów, Księga pochowanych - Cmentarz Giżyce (rękopis), poz. 460 (dalej: UG Iłów).

Archiwum rodzinne, Zaświadczenie Burmistrza Miasta Pyzdry o pobycie Józefa Majewskiego w szpitalu wojennym w Chodakowie, Peisern, 12 grudnia 1939 r.

Archiwum rodzinne, Polski Czerwony Krzyż, Okręg Warszawski, Oddział w Sochaczewie do Edwarda Majewskiego, Zawiadomienie o śmierci Józefa Majewskiego, Sochaczew, wrzesień 1940 r. (dalej: PCK 1940).

Archiwum rodzinne, Polski Czerwony Krzyż, Biuro Informacyjne do E. Majewskiego ws. depozytu Józefa Majewskiego, Warszawa, 5 marca 1941 r. (dalej: PCK 1941).

Archiwum rodzinne, Sekretarz Związku Inwalidów Wojennych, Odpis zaświadczenia Rejonowej Komendy Uzupełnień w Gnieźnie z dn. 20 stycznia 1950 r. Nr 206704 Seria D o zwolnieniu Józefa Majewskiego od obowiązkowej służby wojskowej, Gniezno, 4 stycznia 1984.

Urząd Stanu Cywilnego w Gnieźnie, Odpis skrócony aktu zgonu Nr 416/1969/1, Gniezno, 11. 10. 2011.

Uwagi: * Wg KPŻP, UG Iłów, PCK 1940 i PCK 1941 Józef Majewski zmarł z odniesionych ran w szpitalu wojennym w Giżycach. Tymczasem w świetle dokumentów przedstawionych przez wnuka żołnierza (por. dział "Zdjęcia, dokumenty, pamiątki") w rzeczywistości przewieziony został z Giżyc do szpitala wojennego w Chodakowie pod Sochaczewem, skąd w końcu listopada 1939 r. został zwolniony do domu. W dn. 12 sierpnia 1940 r. zawarł związek Małżeński z Felicją zd. Grzeszczak. Zmarł dn. 14 lipca 1969 r. w Gnieźnie. Pochowano go w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Gnieźnie.
Ostatnie zmiany: 2011-10-19 00:12:40 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Józef Majewski upamiętniony (jako Józef Malewski) na jednej z imiennych zbiorczych tablic pamiątkowych w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Giżycach. Stan z dn. 26. 09. 2009 r. (fot. Tomasz Karolak).Józef Majewski (1907-1969) (fot. ze zb. rodzinnych).Zaświadczenie Burmistrza Miasta Pyzdry z dn. 12 grudnia 1939 r. o pobycie Józefa Majewskiego w szpitalu wojennym w Chodakowie (ze zb. rodzinnych).Zawiadomienie o śmierci Józefa Majewskiego wysłane we wrześniu 1940 r. przez Oddział w Sochaczewie Polskiego Czerwonego Krzyża do Edwarda Majewskiego, ojca Józefa (ze zb. rodzinnych) (awers).Zawiadomienie o śmierci Józefa Majewskiego wysłane we wrześniu 1940 r. przez Oddział w Sochaczewie Polskiego Czerwonego Krzyża do Edwarda Majewskiego, ojca Józefa (ze zb. rodzinnych) (rewers).Pismo ws. depozytu Józefa Majewskiego wysłane w marcu 1941 r. przez Biuro Informacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża do E. Majewskiego, ojca Józefa (ze zb. rodzinnych).Odpis zaświadczenia Rejonowej Komendy Uzupełnień w Gnieźnie z dn. 20 stycznia 1950 r. o zwolnieniu Józefa Majewskiego od obowiązkowej służby wojskowej (ze zb. rodzinnych).Grób rodziny Majewskich na cmentarzu parafialnym w Gnieźnie - miejsce spoczynku Józefa Majewskiego. Stan z dn. 14. 10. 2011 r. (fot. Andrzej Ratajczak).

Komentarze