Karta poległego

Nazwisko: MAJEWSKI
Imię #1: Gerard [1]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: muzyk
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: muzyk w hotelu George'a we Lwowie

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 14 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca sekcji w 2 plutonie III szwadronu
Przydział po 1 września 1939: 14 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca sekcji w 2 plutonie III szwadronu
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 p. uł.
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Górki
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: zginął podczas natarcia na pozycje niemieckie
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Granica, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: Jak wspominał wachm. pchor. Eugeniusz Iwanowski, dowódca 2 plutonu w III szwadronie 14 pułku ułanów: "podczas długich marszów zawsze śpiewał piosenki, do dziś brzmi w uszach: ›Bukiecik małych fiołków‹" (cyt. za: Rozdżestwieński 2008, s. 86).
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 440 (dalej: KPŻP).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 297 (dalej: Abraham 1990).

Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, s. 86, Aneks 1 - s. 173, Aneks 2 - s. 178 (dalej: Rozdżestwieński 2008).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Gerard (źródło: KPŻP; Abraham 1990; Rozdżestwieński 2008, s. 86); b) Tadeusz / Gerard (Tadeusz) (źródło: Rozdżestwieński 2008, s. 86 / tamże, Aneks 1 - s. 173, Aneks 2 - s. 178);
Ostatnie zmiany: 2014-01-04 17:17:56 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze