Karta weterana

Nazwisko: MAJEWSKI
Imię #1: Aleksander
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 2 marzec 1916
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: Urszula
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Wanda
Dzieci: Piotr Majewski, Anna Majewska, Wiesława Bronowska
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

st. uł.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 14 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 14 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: ułan w II szwadronie
Przebieg służby wojskowej: od 1938 - w plutonie trębaczy orkiestry pułkowej 14 pułku ułanów we Lwowie;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 p. uł.; 19 września - bierze udział w tzw. szarży pod Wólką Węglową; 22 września - wzięty do niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 5 kwiecień 1984
Miejsce śmierci: Kępno
Obecne miejsce spoczynku: Kępno, cmentarz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: tablica imienna na grobie rodzinnym w Kępnie
Życiorys: Aleksander Majewski urodził się 2 marca 1916 roku. W 1938 roku został powołany do zasadniczej służby wojskowej, którą odbywał w plutonie trębaczy orkiestry pułkowej 14 pułku ułanów we Lwowie. W szeregach tego pułku wziął udział w wojnie obronnej Polski 1939 roku. Walczył na szlaku bojowym 14 p. uł., m.in. 19 września w tzw. szarży pod Wólką Węglową. Od 22 września przebywał w niewoli niemieckiej, a następnie na robotach przymusowych w Poznańskiem. Po zakończeniu II wojny światowej mieszkał w Polsce, będąc czynny w Kole Pułkowym we Wrocławiu. Zmarł 5 kwietnia 1984 roku w Kępnie i tam został pochowany.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Księga grobów Ułanów Jazłowieckich, oprac. J. Gromnicki, Z. Szymerski, Warszawa 2005, s. 90.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2014-01-23 15:48:06 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze