Karta poległego

Nazwisko: MACIEJEWSKI
Imię #1: Tomasz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1909
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Bydgoszcz, ul. Lubelska 29/3 [1936/1937]
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: podoficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: szef kompanii piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

st. sierż.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: baon ON Bydgoszcz [1]
Funkcja na 1 września 1939: szef 1 kompanii
Przydział po 1 września 1939: baon ON "Bydgoszcz"
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z baonem ON "Bydgoszcz", m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Marysin
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Mistrzewice Nowe, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna tablica epitafijna kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim w Mistrzewicach Nowych (imię w formie: "T."; stopień: szer.)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 435 (dalej: KPŻP).

Księga adresowa miasta Bydgoszczy, rocznik 1936/37, oprac. W. Weber, Bydgoszcz, b.r.w., s. 75, 371 (dalej: KAMB 1936/37).

Kuczma R., W obronie Ojczyzny. Bydgoski Batalion Obrony Narodowej 1939, Bydgoszcz 2000, s. 38, 115 (dalej: Kuczma 2000).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) baon ON "Bydgoszcz" (źródło: Kuczma 2000); b) brak danych (źródło: KPŻP; KAMB 1936/37);
Ostatnie zmiany: 2019-07-31 02:05:52 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

St. sierż. Tomasz Maciejewski upamiętniony (jako szer. T. Maciejewski) na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Mistrzewicach Nowych. Stan z dn. 19 grudnia 2004 r. (fot. Marcin Prengowski).

Komentarze