Karta poległego

Nazwisko: ŁUBIEŃSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Edward
Imię matki: Teresa
Nazwisko rodowe matki: Skarżyńska
Data urodzenia: 13 grudzień 1906
Miejsce urodzenia: Łaszew, pow. Wieluń
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: oficer operacyjny

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

rtm. dypl. [1]
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: Inne jednostki Podolskiej BK
Funkcja na 1 września 1939: oficer operacyjny w sztabie brygady
Przydział po 1 września 1939: kwatera główna Podolskiej BK
Funkcja po 1 września 1939: oficer operacyjny w sztabie brygady
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny nr 12192, pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z Podolską BK
Data śmierci: 19 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Wólka Węglowa [3]
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Jako dowodzący natarciem 14 p. uł. na Sieraków, nie mogąc doczekać się na umówiony znak, postanowił nawiązać osobistą łączność z punktem dowodzenia Grupy Operacyjnej Kawalerii. W trakcie przedzierania się został ciężko zraniony serią z niemieckiego karabinu maszynowego. Dwóch ułanów miało zanieść go na punkt opatrunkowy, ale zgubili drogę i donieśli rannego rotmistrza do jednego z gospodarstw Wólki Węglowej, gdzie zmarł. Przed śmiercią zdążył jeszcze napisać na bloku meldunkowym kilka słów do matki i zobowiązał gospodarza do doręczenia listu (Rozdżestwieński 2008, s. 92).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Wólka Węglowa
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Powązkowski [4]
Lokalizacja grobu: kwatera 8, rząd V, grób 4 (indywidualny, murowany z marmurową płytą nagrobną)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: epitafium na płycie nagrobnej grobu indywidualnego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie o treści: "ŚP. / STANISŁAW / HR. ŁUBIEŃSKI / RTM. DYPL. 14 P.UŁ. JAZŁOWIECKICH / POLEGŁ DN. 19. IX. 1939 R. / POD WÓLKĄ WĘGLOWĄ / KOLEDZY"
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: Z opinii gen. bryg. Romana Abrahama, dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii i Grupy Operacyjnej Kawalerii: "Bohaterski żołnierz i wybitny oficer sztabu Podolskiej Brygady Kawalerii o wysokich kwalifikacjach dowódczych. Jego niezłomna energia i duch bojowy udzielały się oddziałom brygady" (Abraham 1990, s. 257).
Historia pochówku: Oficera pochowano pierwotnie w mogile polowej w Wólce Węglowej. Jeszcze w trakcie okupacji niemieckiej z inicjatywy matki jego zwłoki ekshumowano na Cmentarz Powązkowski w Warszawie, gdzie spoczywa do dziś. Grobem oficera opiekuje się Grupa Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Sochaczewa, Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Polsce oraz rodzina. W 1994 r. Państwo Zenobia i Michał Grabowscy ufundowali nową płytę nagrobną.
Poszukiwania mogiły: Informację o okolicznościach śmierci i miejscu spoczynku oficera została przekazana jego matce, Teresie hr. Łubieńskiej, przez gospodarza, w którego gospodarstwie zmarł. Gospodarz ten doręczył matce również ostatni list syna.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 421 (dalej: KPŻP).

Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie, Zgony, 1940, nr 68 (dalej: ASC par. Wawrzyszew).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 245 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 257, 306 (dalej: Abraham 1990).

Księga grobów Ułanów Jazłowieckich, oprac. J. Gromnicki, Z. Szymerski, współpr. red. E. Gromnicka, Warszawa 2005, s. 86 (dalej: Księga grobów...).

Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, s. 91, 92, Aneks 2 - s. 177, Aneks 3 - s. 183 (dalej: Rozdżestwieński 2008).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982. s. 491 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) rtm. dypl. (źródło: ASC par. Wawrzyszew; Kryska-Karski 1996; Księga grobów...; Rozdżestwieński 2008; Bauer, Polak 1982); b) rtm. (źródło: KPŻP);
[2] a) 19 września 1939 (źródło: KPŻP; ASC par. Wawrzyszew; Rozdżestwieński 2008); b) 20 września 1939 (źródło: Kryska-Karski 1996); c) 19/20 września 1939 (źródło: Księga grobów...);
[3] a) Wólka Węglowa (źródło: ASC par. Wawrzyszew; Księga grobów...; Rozdżestwieński 2008, s. 91); b) "w rejonie Wólki Węglowej" (źródło: Rozdżestwieński 2008, Aneks 2 - s. 177); c) Dąbrowa (źródło: KPŻP); d) "poległ w rejonie Sierakowa" (źródło: Abraham 1990, s. 257); e) Sieraków (źródło: Kryska-Karski 1996);
[4] a) Stare Powązki w Warszawie (źródło: Księga grobów...; Rozdżestwieński 2008, s. 92 - przyp. 34); b) Kiełpin, kwatera wojenna (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: ASC par. Wawrzyszew);
Ostatnie zmiany: 2020-04-18 22:52:00 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Rtm. Stanisław Łubieński (z lewej) w towarzystwie rtm. Andrzeja de Myszki-Chołoniewskiego-Kostórkiewicza w trakcie kursu w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie (fot. ze zbiorów rodzinnych Jerzego de Myszki Chołoniewskiego).Grób indywidualny na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (Starych Powązkach) - miejsce pochówku rtm. dypl. Stanisława Łubieńskiego. Stan z dn. 27 października 2013 r. (fot. Krzysztof Gożdzik).Rtm. dypl. Stanisław Łubieński upamiętniony w epitafium na płycie nagrobnej grobu indywidualnego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (Starych Powązkach). Stan z dn. 27 października 2013 r. (fot. Krzysztof Gożdzik).Akt zgonu rtm. Stanisława Łubieńskiego sporządzony w Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie (dok. ze zb. Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego).

Komentarze

rtm Stanisław Łubieński jest pochowany na Powązkach Cywilnych w Warszawie.

dodany przez: historyk, 2011-11-23

Nie byłby to pierwszy taki przypadek - czy możemy prosić o podanie źródeł tej informacji?

dodany przez: redakcja, 2011-11-29