Karta weterana

Nazwisko: LEWANDOWSKI
Imię #1: Jerzy
Imię #2: Karol [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna Marianna
Nazwisko rodowe matki: Janku
Data urodzenia: 25 luty 1915
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Rodzeństwo: Zbigniew, Zdzisława i NN siostra
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: 1) Maria Lewandowska (z d. Bączyk); 2) Halina Lewandowska (z d. Bednarska)
Dzieci: Marek Stanisław Lewandowski (syn Marii)
Ostatni adres: Warszawa, ul. Miła 25 m. 39
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii ckm pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 2 kompanii ckm w II batalionie
Przydział po 1 września 1939: część 68 pp w Zgrupowaniu części 17 DP ze składu Grupy "Palmiry" armii "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca części 2 kompanii ckm
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (XI 1966, zakwalifikowany przez dowódcę 17 DP za całokształt walk w kampanii 1939 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 68 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą, bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej i obronie Modlina
Data śmierci: sierpień 1982
Miejsce śmierci: Olsztyn
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera F, rząd I, grób 12
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Jerzy Karol Lewandowski urodził się 25 lutego 1915 roku w Przemyślu jako syn Stanisława Lewandowskiego i Anny Marianny z domu Janku. W wieku czternastu lat wstąpił do Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu, który ukończył egzaminem maturalnym w roku 1934. W kampanii 1939 roku wziął udział na stanowisku dowódcy 2 kompanii ckm 68 pułku piechoty ze składu 17 Dywizji Piechoty Armii "Poznań". Walczył m.in. w bitwie nad Bzurą i bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej. Przebiwszy się z częścią pułku do Twierdzy Modlin, uczestniczył w jej obronie aż do kapitulacji. Od września 1941 do początku grudnia 1942 roku służył w Armii Polskiej w Związku Radzieckim, zaś od 5 grudnia 1942 roku - w I Korpusie Polskim Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Odbył studia wojskowe w Stanach Zjednoczonych i w Szkocji. W 1947 roku powrócił do kraju, gdzie w stopniu kapitana podjął służbę w Oddziale II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Aresztowany w roku 1950, został skazany na podwójną karę śmierci, którą ostatecznie zamieniono na karę dożywotniego więzienia, którą odbywał we Wronkach. Zrehabilitowany w 1957 roku, powrócił do wojska, pełniąc m.in stanowiska Szefa II Oddziału Warszawskiego Okręgu Wojskowego czy szefa Katedry Rozpoznania i Armii Obcych Akademii Sztabu Generalnego. W roku 1972 w stopniu pułkownika przeszedł do rezerwy. Zmarł w sierpniu 1982 roku w Olsztynie.
Wspomnienia / relacje: wspominany w relacjach gen. Józefa Kuropieski
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 109, Aneks 1 - s. 145, Aneks 4 - s. 177, indeks nazwisk - s. 201 (dalej: Głowacki 1969).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 373, indeks nazwisk - s. 432 (dalej: Głowacki 1985).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1983, s. 472 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Księga pamięci kadetów II Rzeczypospolitej, zesp. aut. J. Wodzyński i in., Warszawa 2001, s. 239 (dalej: Księga kadetów).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Marek Lewandowski).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Karol (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) brak danych (źródło: Głowacki 1969; Głowacki 1985; Bauer, Polak 1982; Księga kadetów);
Ostatnie zmiany: 2018-02-14 00:56:56 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jerzy Karol Lewandowski jako kadet Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu (fot. ze zb. rodzinnych).Jerzy Karol Lewandowski jako podporucznik Wojska Polskiego, 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze